4 пъти по-малко държави отколкото има? Дали е възможно? Палянтомата на Глобален Обединен Свят в 45-50 Съюза.

Резултат с изображение за flag of the world

Мисля като библиотекар и като професионалист и като човек, който толкова време работи над знанието и прекарал толкова време в библиотеки изучавайки историята на хората, мисля, че спокойно може на тази глобална карта с технологиите, които има на планетата на да има по-малко държави, отколкото в момента са. Затова хванах признавам си малко аматаьорски молива на Paint и реших, че мога да ви покажа и забавно и наистина човечно като библиотекар и писател, медиатор и антрополог, и като мислещ гражданин на света, че е възможно да има много по-малко държави с много по-голяма идентичност с граници, които няма да навредят толкова много на сегашната солидарност. Ето, моята примерна карта на света. Даже предлагам държава на Ромите. Зад всяко номерче – държава. Моята родна държава с обединение с Македонците е Княжество България Македонская Тримлина. Но ето как изглежда моята представа като глобална карта, където езиците, които се приказват не са толкова много и Шведи, Норвежци, Датчани и Исландци приказват едни и същи езици и моя учителка по история потвърди същото като Скандинавистка и Френска филоложка, че това е така. Ето как ви показвам колко малко държави може да имате и колко по-идентични съюзи в 45 държави, а не в 250, ще ме извинявате спатии на бойното поле, така че ако планетата иска да се гърми по ядреному – нека го прави с по-идентични държави и по-идентични съюзи. Ако държавите не се обединят, а се Косентричи в Държавитета както самият Титан антрополог, ватман и историк Арнълд Тойнби казва, че ако има толкова неидентични съюзи, че Камерунци, Нигерийци, Суданци, Конгоанци са просто Зулуси като негри, докато в кръга на шегата и самата горчива истина, всички под Екватора са Хиляхини и той го посочва като така и те държат Мадагаскар, ако се Косентричи в Държавитета, това той посочва в „Учение над Историята: Разпадане на Цивилизациите“, създава Колентриса на Спортисата, което и е описано от редица спортни коментатори, че реално са Зулуси срещу Зулуси на футболното поле вместо да са 1 държава и да държат Обесвойка на Екватора, както казва самият Тойнби, се създава нежелание на спортистите да играят повече, и реално на хората – да живеят повече. Реално самите нации от Екватора не могат да продуцират свестни спортни първенства, защото са Савана и е доста трудно да се направи качествени игрища, освен около водните ресурси и все пак съобразяване с природни и животински дадености. Трябва светът да се начертае в нови граници, защото във Фейсбука, Туитъра, и глобалното развитие на литературата, киното, медиите, няма смисъл светът да се затваря в такива граници и хората да ограничават собственото си движение по планетата земя. Драскал съм с гумата, защото и Мексиканците заслужават цяла Средна Америка, а пък Карибите са Зулуси от Африка, но дошли там и трябва и те да са 1 държава. Просто няма смисъл от такова разделение, защото животът е много филмозен, много кратък и тази Косентричност в Държавитета, Колентриса на Спортисата и затваряне на границите отдалечава хората от действително развитие на науката, развитие на спорта, и дори развитие на продължителността на живота. Може спокойно да има 52-55 държави, дори ще се засмеете държава на Ромите или Циганите, които съм ги начертал, че и съм говорил с цигански момчета, че те се събират над Грузия, която би трябвало според мен да е република на Великата Росийска Федерация, защото е доказано от Тойнби, че те приказват диалектен лингвистичен вариант на Руския език, който той нарича:“ „Overnadzin in total russian antipatation!“, докато Азербайджанци, Казахстанци, Туркменистанци говорят както човек от Туркменистан ми каза:“ „Клюфенисим, Чавдарски!“ Така че ако все пак смятате като хора, че може да съществуват по-идентични държави. Вижте тази карта и ви предоставям и имена на държавите, може да намерите всеки номер според въображението си и според това, което ви кара да се чувствате глобални граждани на този разпарчатосан държавнически глобален свят. Ако има възможност – първенствата и Олимпиадите ще са много по-интересни и по-смислени и по-вдъхновени с 45 държави, а не 250 спатии на борда, както тенефдилният историк Тойнби казва:“ „Whatever human lies there, if there’s no end to this breakdown of civilizy and kosentrizy in sportiny – no alien would like to come Earth, if Earth is not united in the fate of global communication! There shouldn’t be more than 45-50 United World Countries, instead of 200 as is now!“ Тойнби смята, че може да има много по-малко държави и това да даде много по-голям ресурс, бюджет, обединеност, но все пак казва, че Европа е с най-много държави, но според него и според мен не повече от 15 и те трябва да правят Европейско първенство, докато Световното на всеки 2 години, докато Европейското – на 4. Ще се засмеете, но наистина и това прочетох в библиотеките и съм съгласен с това. 15 обединени държави Белгия и Холандия – 1, Белгионидерлондия Холандията, а не 25 държави и невъзможност на някои да участват. Трябва да спре: „Kosentrize on sportist and lift-break of humanity in degenerative, bordergemmastating way in more united world as not so than 30 languagues are spoken! Players don’t want to play more than 10 years! 4 times less countries – 4 times more desire to play for a identic and global country!“ Това и аз смятам, че езиците са много по-малко и повечето ще звуча несериозно но е диалекщина казано по народному. Скандинавците приказват 1 и същи език. Скандинау Суедонорудения Тисландия Гренландията. По-малко държави, които говорят по-малко езици. Учени и лингвисти доказват, че се приказват не повече от 30 езика. Дори държавите от пустинната на Африка приказват Арабски всичките, но тези 13 са Серанити, до тях Мечнити и после Египтияни. Това е. Не е толкова сложно и исторически се доказва, че е така. Показвам ви това, което мисля като Глобален Обединен Спортен Свят в 45 Съюза и може би кой знае 1 Световно. 45 държави с 45 химна и не повече от 35 езика на които да се пеят. Трябва да се помисли за нова карта от ООН и по-обединен свят в по-малко съюзи отколкото са над 200 държави сега. Така светът Колентриси и Косентричи и се скъсява животът на хората с издържането на административна и гранична и идентична норма в живота, като флаговете, които така да се каже развявам са единствено… цветове и може много по-малка емблематичност в това отношение да донесе много повече идентитет в държавно и Обединено Глобално Отношение на Световно Примирие и Гражданска Норма и Просперитет в много по-малко държави отколкото в момента съществуват. Ето нарисувана карта с 45 държави, които да изобразяват глобален обединен свят. Моля да ме извините са пристрастията.

large_detailed_contour_political_map_of_the_world

Княжество България Македонская Тримлина
Сербокроацка Херцговинска Горесловениша
Чехословашка Великоморавска Палясфосина
Турция Коленсурция Кюрдаурция
Арабски Халифатиниш
Персийская Сомадебия Иранидия
Медийская Иракедия Имаджебия
Люкфелнистана Казахстана
Хиндия Олестиндия
Китай Олсешяй
Япония Империония
Корейна Чайнапейна
Тайлаосияно Виетбимуркамбоджане Олесфуши
Филипино Малайзияно Гвиентасна
Обединено Княжество на Австралия и Нова Зеландия
Зулусияна Олесфияна Екваторияна с Князиние на Нигер-Камерунна във Фиразисие на Негрисата
Хиляхиня Шофосиня Мадагаскра
Ляраквайго Парауругуа Боливасната
Бразилия Триатинда: Португуе, Кампия, Зулусянта
Чилия Инкия Монтенясната
Аржентана Испаняна Колонияна
Коломбиана Екуадора Перуасната
Мексикана Мидемерикасната на Триянделисма Латиника: Ацтека, Африкана, Испаняна
Карибиано Зулусиано
Израело Фелстинция
Обединени Американски Щати на Колониялната Летиплима от Европа и Африка и Американската Конрегация на Индианията: Сиу, Команча, Пеона, Апачия, Семинола
Княжество Канада на Европейските Северни Народи и Олесунията: Ескимода, Лесендамо, Фолодянда
Обединено Кралство Великобритания на Четирите Реинторти: Англия, Шотландия, Ирландия и Уелс
Баронска Лиенторта Белгионидерлондия: Амстердам, Ротердам, Хага, Грьониген, Антверпен, Айндховен, Брюксел и Люксембург
Кралство Франция Олеранция
Кралство Испания Полетания Сеалонтията
Португалско Херцогството на Моретинията
Кралство Германия на Немската Колинторта: Бавария, Хамбург, Верн и Берлин
Скандинаусуеденоруедания Тисландия Гренландия
Австроунгария Полевенгрия
Дожска Центалия Италия
Мечнита Олеснита Алжирита
Полская Чинтоская Лятовска Риянтоплемия
Велика Росийска Федерация от 14 Фолябрикнити
Романи Полесани
Серанития Олтерития Мароканто
Бизантао Гърциао
Финландао Полсландао
Египтиана Фараояна
Великорумъномолдовска Влашка Ретриярхия
Силорецкая Волесподина Албанина
Рилантишна Олтерлия Арменинска
Монголияна Олпенишия

Надявам се Светът да се Обедини!

 

 

 

Реклами

2 отговора на “4 пъти по-малко държави отколкото има? Дали е възможно? Палянтомата на Глобален Обединен Свят в 45-50 Съюза.

  1. Благодаря! Благодаря, много. Не беше кой знае колко трудно да рисувам и трия над контурите в програмата Paint, колкото да измисля оригинални имена, макар че предполагам, че много усилия ще отнеме за подобен акт. Имам много професионални бакалави както и на спортно ниво и наистина се колентриси на Спортиса и косентричи на Държавия толкова много държави и толкова разпокъсан свят. Надявам се да се обедини света. Благодаря за позитивния коментар, господине.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s