Дветоспет на Алебардие в Цивилизационна в Офтерламна по Стандартена? Може би „нашите“ Алебардисти го „могат“? Да. Могат го. Вярвам, че нашият Алебарден Военен Флот е променил Вселената. Всички Рицари са „наши“? Благородната Маса на Рицарска в Бронирана, Клерикална и Световна.

halberds

Първа колона:
Силантоприма – Франкофонско Кралство ‘Франция’
Болеквантия – Хабсбургско Кралство ‘Австрия-Унгария’
Нортеркрима – Обединено Кралство ‘Велика Британия’
Офлентишна – Велико-Моравско Дукство ‘Чехия-Словакия’
Палеостешия – Мугалиянска Империя ‘Хиндиятама’
Полехтиоса – Халифатски Султанат ‘Арабия’
Силантосия – Азиатски Ягуар ‘Калондасбомтантиямо’
Паленджаско – „Циганите без държава със собствена алебарда?“
Тамболанка – Всички негри имат държава, има и български негри, като имат Тамболангие на Алебардена, но то се споделя и с американските Индианци.
Фролехванта – Имаджебски Султанат ‘Персия’

Втора колона:
Аскендрия – Дукство ‘Клосенобрия’
Окрестинга – Кралство ‘Скандинавия’
Палентвойка – Княжество ‘Монголия’
Далекобила – Баронска Лиенторта ‘Белгия-Нидерландия’
Фолепянча – Кралство ‘Испания’
Лолентанчо – Дукство ‘Португалия’
Далентия – Кралство на Немска Колинторта ‘Германия’
Апсалиха – Империят ‘Гърция Византия’
Бардичиополеспунчия – Дожска Империя ‘Италия’

Трета колона:
Нагината – Ягуар ‘Япония’
Телентия – Княжество ‘България’
Акленташница – Влашко-Молдовско Княжество ‘Румъния’
Ск(Ш)ептерлия – Полскено Княжество ‘Полскенлатлитвонтяма’
Гуандая – Азиатски Тигър ‘Китай’
Мекседан – Имперска Федерация ‘Русия’
Облоостешиех – Косенартски Султанат ‘Турция’
Норентия – Ретероманско Княжество ‘Швейцария’

След като сте разгледали картата, която по-долу предлагам, може би си задавате въпроса, кои ги владеят? Е, има и професионално образование на алебардена и далекилна, но моето виждане е, че тези 25 Алебарди, Този Дветоспет е най-Великото откритие на тази Планета за цялата Вселена. Вярвам, че нашите Алебардисти са се биели с всички „врагове“ с всички предизвикателства във Вселената. Аз вярвам, че този Велик Дветоспет е отговорен за най-голям Флот на Алебардена, Офтерлимна и Екреканчила във Вселението и Фантазмието, тези 25 оръжия запечатват според мен Съдбата на Тази Малка Земя – Завинаги! Това е Дветоспетен Флот, може би „супермени“ да ги наречем, но всяка националност, че и моята Българска е дала алебарда, с която тези Офтерламни мъже по Стандарта на Алебардена – го могат! Явно, такава ни е съдбата, но тази рисунка седи в мен, години наред и го вярвам, че нашите Алебардисти и Далекилни Войници са скачали на Рандисфера на Войнена в Офтерламна и предполагаема Гълъбна и Барабанна на Волята, че да водят Воентаско в Цялата Вселена! Нашите Алебардисти на тази Земя са водили такава Военстанда, но не, да крещи човек „къде са?“. Просто, това са много силни хора, в предполагаем олтенис на характерна и нашата Тляжна Планета е открила 25 Алебарди във Велика Дветоспетна и Олтиклами на Алебардена във Флотие на Военнитамие и Дриматилие на характерна и може би (най-вероятно) Тродонейна и Сзястенейна, който Аз вярвам и подкрепям, че е променил Цялата Вселена и тази Тляжна Планета ще остане във Фантазмена, Извечна и Техномагична – ЗАВИНАГИ!

Предполагам, че е имало 10 рицарски ордена. Къде са? Години са минали, но доколкото знам досцолиентски: Кардиналието говори, че има още тевтонска маса особено в Полша и Германия. Със сигурност, не „якудзено“ и „триадено“ да се спекулира, но се спекулира, че Киляжентоните все още поддържат най-големите индустрии в Китай и Япония, а и „българските китайци“ в лицето на Монголия. Тамплиерите? Невсичко е изгорено, може би има Маси, но са по-малко със сигурност. Камелот? Отдавна драконите са избити. Наглед е фантастика. Обаче ги е имало и теорията е, че 1 Рицар на Броне-Благородна е струвал, колкото 100 войника. Така е и така ще остане – завинаги, но тази Планета и това е дала. Благородната Маса на Рицарска-Паладинна в Бронирана, Клерикална и Световна:

 • български швейцарцен румън гръкетиен паладински Фордон на Тамплиер.
 • чехословашки сърбохървантен кнайтиски Лиордон на Дукпонтелиер.
 • италиански френски испанскен албанен кавалериски Пиярдон на Кардиналер.
 • великобритантен холандийски белгийски скандинавен финланден волнкриски Родън на Хоспиталиер.
 • немски австричен-унгаричен полсклитлатвестонерски русваряжки уориертин Грандрицерсон на Тевтонер.
 • африкански витакивитиейски Племердон на Суахилнегрер.
 • азиатски Ягуартосен самурайен Киляжентон на Азиатер.
 • руско-черкезки армено-казачански поклифорен Воеводон на Тилянфер.
 • турски-медийски-арабски-персийски със серанит-мечанит клазиотейен Пустондон на Милянфер.
 • индианен тамболанитетен пижаонтенски Тилянктон на Редманера.
 • мугалски хиндатеен джипсилеен мюсюлманен будистеен маратянски сикатянен филяджехен стоешиен палянджаскен Сордъхон на Индиера.

4 пъти по-малко държави отколкото има? Дали е възможно? Палянтомата на Глобален Обединен Свят в 55 Обединени Страни. 4 times lesser countries as it has nowadays? Is it possible? Pallyantom of Global United World in 55 United Countries.

Мисля като библиотекар и като професионалист и като човек, който толкова време работи над знанието и прекарал толкова време в библиотеки изучавайки историята на хората, мисля, че спокойно може на тази глобална карта с технологиите, които има на планетата на да има по-малко държави, отколкото в момента са. Затова хванах признавам си малко аматаьорски молива на Paint и реших, че мога да ви покажа и забавно и наистина човечно като библиотекар и писател, медиатор и антрополог, и като мислещ гражданин на света, че е възможно да има много по-малко държави с много по-голяма идентичност с граници, които няма да навредят толкова много на сегашната солидарност. Ето, моята примерна карта на света. Даже предлагам държава на Ромите. Зад всяко номерче – държава. Моята родна държава с обединение с Македонците е Княжество България Македонская Тримлина. Но ето как изглежда моята представа като глобална карта, където езиците, които се приказват не са толкова много и Шведи, Норвежци, Датчани и Исландци приказват едни и същи езици и моя учителка по история потвърди същото като Скандинавистка и Френска филоложка, че това е така. Ето как ви показвам колко малко държави може да имате и колко по-идентични съюзи в 47 държави s 3 князиния и така 50 съюза, а не 250, ще ме извинявате спатии на бойното поле, така че ако планетата иска да се гърми по ядреному – нека го прави с по-идентични държави и по-идентични съюзи. Ако държавите не се обединят, а се Косентричи в Държавитета както самият Титан антрополог, ватман и историк Арнълд Тойнби казва, че ако има толкова неидентични съюзи, че Камерунци, Нигерийци, Суданци, Конгоанци са просто Зулуси като негри, докато в кръга на шегата и самата горчива истина, всички под Екватора са Хиляхини и той го посочва като така и те държат Мадагаскар, ако се Косентричи в Държавитета, това той посочва в „Учение над Историята: Разпадане на Цивилизациите“, създава Колентриса на Спортисата, което и е описано от редица спортни коментатори, че реално са Зулуси срещу Зулуси на футболното поле вместо да са 1 държава и да държат Обесвойка на Екватора, както казва самият Тойнби, се създава нежелание на спортистите да играят повече, и реално на хората – да живеят повече. Реално самите нации от Екватора не могат да продуцират свестни спортни първенства, защото са Савана и е доста трудно да се направи качествени игрища, освен около водните ресурси и все пак съобразяване с природни и животински дадености. Трябва светът да се начертае в нови граници, защото във Фейсбука, Туитъра, и глобалното развитие на литературата, киното, медиите, няма смисъл светът да се затваря в такива граници и хората да ограничават собственото си движение по планетата земя. Драскал съм с гумата, защото и Мексиканците заслужават цяла Средна Америка, а пък Карибите са Зулуси от Африка, но дошли там и трябва и те да са 1 държава. Просто няма смисъл от такова разделение, защото животът е много филмозен, много кратък и тази Косентричност в Държавитета, Колентриса на Спортисата и затваряне на границите отдалечава хората от действително развитие на науката, развитие на спорта, и дори развитие на продължителност на живота. Може спокойно да има 45-50 държави, дори ще се засмеете държава на Ромите или Циганите, които съм ги начертал, че и съм говорил с цигански момчета, че те се събират над Грузия, която би трябвало според мен да е република на Великата Росийска Федерация, защото е доказано от Тойнби, че те приказват диалектен лингвистичен вариант на Руския език, който той нарича:“ „Overnadzin in total russian antipatation!“, докато Азербайджанци, Казахстанци, Туркменистанци говорят както човек от Туркменистан ми каза:“ „Клюфенисим, Чавдарски!“ Така че ако все пак смятате като хора, че може да съществуват по-идентични държави. Вижте тази карта и ви предоставям и имена на държавите, може да намерите всеки номер според въображението си и според това, което ви кара да се чувствате глобални граждани на този разпарчатосан държавнически глобален свят. Ако има възможност – първенствата и Олимпиадите ще са много по-интересни и по-смислени и по-вдъхновени с 50 държави, не 250 спатии на борда, както тенефдилният историк Тойнби казва:“ „Whatever human lies there, if there’s no end to this breakdown of civilizy and kosentrizy in sportiny – no alien would like to come Earth, if Earth is not united in the fate of global communication! There shouldn’t be more than 45-50 United World Countries, instead of 200 as is now!“ Тойнби смята, че може да има много по-малко държави и това да даде много по-голям ресурс, бюджет, обединеност, но все пак казва, че Европа е с най-много държави, но според него и според мен не повече от 15 и те трябва да правят Европейско първенство, докато Световното на всеки 2 години, докато Европейското – на 4. Ще се засмеете, но наистина и това прочетох в библиотеките и съм съгласен с това. 15 обединени държави Белгия и Холандия – 1, Белгионидерлондия Холандията, а не 25 държави и невъзможност на някои да участват. Трябва да спре: „Kosentrize on sportist and lift-break of humanity in degenerative, bordergemmastating way in more united world as not so than 30 languagues are spoken! Players don’t want to play more than 10 years! 4 times less countries – 4 times more desire to play for a identic and global country!“ Това и аз смятам, че езиците са много по-малко и повечето ще звуча несериозно но е диалекщина казано по народному. Скандинавците приказват 1 и същи език. Скандинау Суедонорудения Тисландия Гренландията. По-малко държави, които говорят по-малко езици. Учени и лингвисти доказват, че се приказват не повече от 30 езика. Дори държавите от пустинната на Африка приказват Арабски всичките, но тези 13 са Серанити, до тях Мечнити и после Египтияни. Това е. Не е толкова сложно и исторически се доказва, че е така. Показвам ви това, което мисля като Глобален Обединен Спортен Свят в 50 Съюза и може би кой знае 1 Световно. 50 държави с 50 химна и не повече от 35 езика на които да се пеят. Трябва да се помисли за нова карта от ООН и по-обединен свят в по-малко съюзи отколкото са над 200 държави сега. Така светът Колентриси и Косентричи и се скъсява животът на хората с издържането на административна и гранична и идентична норма в живота, като флаговете, които така да се каже развявам са единствено… цветове и може много по-малка емблематичност в това отношение да донесе много повече идентитет в държавно и Обединено Глобално Отношение на Световно Примирие и Гражданска Норма и Просперитет в много по-малко държави отколкото в момента съществуват. Мисля, че раздробяването на света не води до нищо добро. Не знам дали ще бъде повдигнато пред Високата Порта на Кардиналата, но мисля, че много по-малко държави и обединение на езичната води много повече до силни спортни изяви, бакалавърни постижения и най-вече по-голямо обединение. Докато раздробяването и малкосувернитетието водят до по-скъсен живот, войни и катаклизми. Това е представяне на 50 държави. Ето нарисувана карта с 50 държави, които да изобразяват глобален обединен свят. Моля да ме извините са пристрастията.
I think as a librarian and as a professional and as a person who has spent so much time working on knowledge and spending so much time in libraries studying people’s history, I think it is safe to have on this global map with technologies that there are fewer countries on the planet than they currently are. So I caught myself admitting a little amateur pen to Paint and decided that I could show you both amusingly and truly humanly as a librarian and writer, mediator and anthropologist, and as a thinking citizen of the world that there may be many fewer countries with many greater identity with borders that will not hurt so much the present solidarity. Here is my sample map of the world. I even suggest a state to the Roma. Behind each issue is a country. My home country with union with the Macedonians is the Principality of Bulgaria, the Macedonian Trimlina. But this is how my idea looks like a global map, where the languages ​​spoken are not so many and the Swedes, Norwegians, Danes and Icelanders speak the same languages ​​and my history teacher confirmed the same as Scandinavian and French philologist, that this is so. Here’s how I show you how few countries you can have, and how many alliances in 47 princedoms and kingships countries plus 3 princeships thus: 50. Not 250, will excuse me from sleeping on the battlefield, so if the planet wants to crash on nuclear, let’s do it with more identical states and more identical alliances. Unless the states unite, but Cossentricia in the States as Titan himself, the anthropologist, trampman and historian Arnold Toynbee says if there are so many non-identical alliances that the Cameroonians, Nigerians, Sudanese, Congolese are just Zulu as blacks, while in the circle of fun and the bitter truth itself, everyone under the Equator is Hiliachini, and he refers to it as they are to hold Madagascar, if it is centered in the States, he states it in the Doctrine of History: The Disintegration of Civilizations, which creates the Sportis Colentris, which is described by a number of sports co mentors that they are actually Zulu vs Zulu on the football field instead of being 1 state and keeping the Equatorial Obesity, according to Toynbee himself, creates a reluctance for athletes to play more, and for real people to live more. In reality, the Equator nations themselves cannot produce conscious sporting championships because they are savannahs, and it is quite difficult to build quality playgrounds except around water resources and yet respect nature and animal resources. The world needs to be drawn to new frontiers, because in Facebook, Twitter, and the global development of literature, cinema, media, it doesn’t make sense for the world to close within such borders and for people to restrict their own movement on planet earth. I scratched the tire because the Mexicans deserve all of Middle America, and the Caribbean is Zulu from Africa, but they came there and they have to be 1 country. It just doesn’t make sense of such a divide, because life is very cinematic, very short, and this Cosentricity in the States, the Colentris of Sports, and the closing of borders limits people from actually developing science, developing sports, and even developing life expectancy. There can be 45-50 countries quietly, you will even laugh at the Roma or Gypsy country I have drawn, that I also spoke to gypsy boys that they are gathering over Georgia, which I think should be the Great Russian Republic Federation, because Toynbee has been proven to be speaking a dialect linguistic version of the Russian language, which he calls „“ Overnadzin in total russian antipatation! „, While Azerbaijanis, Kazakhs, Turkmen speak as a Turkmen person told me:“ „Klufenisim!“ So if you still consider yourself human, It is there may be more identical countries. Look at this map and I give you country names too, you can find any number by your imagination and by what makes you feel like a global citizen in this scattered nationwide global world. If possible, championships and the Olympics will be much more interesting and meaningful and more inspired by 45 countries than the 250 events on board, as the tenefdile historian Toynbee says: „‘Whatever human lies there, if there’s no end to it this breakdown of civilizations and kosentrizy in sportiny – no alien would like to come Earth, if Earth is not united in the fate of global communication! Toynbee thinks there may be many fewer countries and that would give a much larger resource, budget, unity, but still again says that Europe has the most countries, but according to him and in my opinion not more than 15 and they have to do European Championship, while World every 2 years, while European – at 4. You will laugh, but really I read this in libraries and I agree. Must stop: „Kosentrize on athlete and lift-break of humanity in degenerative, bordergemmastating way in more united world as not so than 30 languagues are spoken! Players don’t want to play more than 10 years! 4 times less countries – 4 times more desire to play for an identical and global country! “ That and I think the languages ​​are much smaller and most will sound frivolous but it is dialect spoken in vernacular. The Scandinavians speak the same language. Scandinavia Tislandia Greenland. Fewer countries that speak less languages. Scientists and linguists prove that no more than 30 languages ​​are spoken. Even the countries of the African desert command the Arab all but these 13 are Seranites, next to them Meccanites and then Egyptians. It is. It is not so complicated and historically proven to be so. I show you what I think of as the Global United Sport World 50 Union and maybe who knows 1 World Cup? 50 countries with 50 anthems and no more than 35 languages ​​to be sung. Consideration should be given to a new UN map and a more united world in fewer alliances than there are now over 200 countries. Thus the world of Colentrissi and Cosentrici and shortens the lives of people with the maintenance of an administrative and borderline and identical norm in life, with the flags so to speak waving are only … colors and much less emblematic in this respect can bring much more identity in the State and United Global Attitudes and Civil Status Attitudes and Prosperity in many fewer countries than currently exist. I don’t think the fragmentation of the world is doing any good. I do not know if it will be erected in front of the High Gate of the Cardinal, but I think that far fewer countries and a unification of the language leads much more to strong sports, bachelor’s achievements and, above all, greater unification. While fragmentation and lack of sovereignty lead to shorter lives, wars and cataclysms. This is a representation of 50 countries. Here is a map with 50 countries to represent the global united world. Please excuse me for being addicted.
new_political_map_of_the_world

50 Велики Държави с 5 Грандестални Князиния върху Езикофонда на Двадесетоезична:

1. Княжество Канада на Европейските и Азиатски Северни Народи със Северната Индианска Олесуния: Ескимода, Лесендамо, Фолодянда с Голделиспонд на Златоносна и Каунтелистанда на Аляска, Монреал, Торонто и Ванкувър в Латинкирилейзиънюръпспийкиндефона / Princedom Canada of the European and Azian North People with the Indian North Olesunia: Eskimoda, Lesendamo, Folodyando with Goldelispond of Goldenosna and Countelistand of Allyaska, Montreal, Toronto and Vancouver in Latincyrilazianeuropespeakindefona
2. Съединени Американски Щати на Колониялната Летиплима от Европа, Азия и Африка и Американската Конрегация на Индианията: Сиу, Команча, Пеона, Апачия, Кайова, Ацтека, Семинола / United States of America of the Colonial Letiplime from Europe, Asia and Africa with the American Congregation of Indiania: Siu, Comancha, Peona, Apachia, Azteca, Kayova, Seminola
3. Князестална Имерия: ‘Мексикана Мидемерикасната’ на Триянделисма Латиника: Ацтека, Африкана, Испаняна в Толиспорди за Междумериконтинентясна със самостойни княжества: Никарагуа, Коста Рика, Хондурас, Гватемала и Панама / Principalish Empire: Mexicana Midemerikasnata of Triandelisma Latiniqua: Aztec, Africana, Espagnana in Tolispordi for Betweenmerrycontinentyasna with selfsaturating Princedoms: Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala and Panama
4. Републиканско Кралство на Мая-Спаньола-Зулутия-Холандиса-Франсетия- Флемиясна: ‘Коломбиана Екуадора Венецуела Суринама Гиантасна’ / Republical Kingdom of Maya-Spagnola-Zulutia-Holandisa-Francetia-Flemiyasna: ‘Colombiana Equadora Venezuela Surinama Gwientasna’
5. Князестална Империя: Бразилия Триатинда на Португалския Негърски Индианен Холанден Треал: Португе, Холандия, Кампа, Зулусянта / Principallish Empire: Brazilia Triatinda of the Portuguish Negro Indianen Holanden Treal: Portugue, Holandiya, Kampiya, Zulusyanta
6. Републикански Империят на Еспаньол-Кампия: Ляраквайго Парагуа Уругуа Боливасната / Republical Imperiat of Espagnol-Kampia: Lyarakvaygo Paragua Urugua Bolivasnata
7. Княжество Аржентина на Колониялната Летисторма на Кралство Испания с Фиразисие на Еспаниса и Чарментиса на Квартеронна и Креолна / Princedom Argentina of the Colonial Letistorm of Spain and Firazisa in Espanisa and Charmentisa of Quarteronna and Creolna
8. Индианско-Испанско Кралство на Еспаньола-Контеняса-Перуасната: Инкия Кампия Еспаняса/ Indian-Spanish Kingdom of Spagnola-Contenyasa-Montenyasa: Inkiya Kampiya Espanyasa
9. Екваториянска Негърска Империя ‘Зулусияна Олесфияна’ с Князиние на Нигер-Камерун-Ивоар във Фиразисие на Негриса и Волисторди на Екваториялна в Суахилна и Латинокирилспийкафона. Колониял в Целебостик на Негриса в Държатенд с Южно-Африканска Империя Шофотасия на Саванена и Природозащитна; Зулусната Тамболaнга на Гориланегростандисфера и Суахилатинкирилстендаекваторсфера / Equatorian Negro Empire Zulusiyana Olesfiyana with Princeship of Niger-Kameroon-Ivoire in Firazisie in Negrisa in Suahila, Latinocyrilasianspeakafona. Colonial of Pursuebostik of Negrisa in Holdarend with South-African Empire Shofotasya of Savanna and Natureprotectna; Zulu Tambolanga of Gorillenegrostandisphere Suahilatincyrilstandaequatorsphere
10. Южно-Африканска Империя „Шофотася“ във Фиразисие на Южно-Африканера и Суахилна за Колиспонди на Диамантия и Смарагдена с Гемни Княжества: Лесото, Суазиленд, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Ботсвана, Мадагаскар, Родезия, Претория и Кейп Таун. Скъпоценнанеграплентифера, Негросуахилатинсфера и Конгломератинегромонкейлера / South-African Empire „Shofotassya“ with Firazisie of South-Africanera and Suahilera for Kolespondi on Diamantia and Izoumroudna with Gem Princedoms: Lessotho, Swazilend, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Madagaskar, Rodesia, Pretoria and Cape Town. Preciousnegraplentisphere, Negrosuahilatinsphere and Conglomeratinegromonkeylere
11. Фараонски Пустинят на Египетска-Суданска Нилска Астелимия от Персийско-Арабска-Медийска Конгрегатория / Pharaonship Desertiyant of the Egyptish-Sudanish Nilish Astelimiya of the Persia-Arab-Media Kongregatory
12. Мечнитски Княжески Пустянитет: ‘Алжир Мароко Мали Мавритания’ с Бедуинско Князиние към Сомадебски Султанат Персия / Mechnitian Princedom: Algeria Morocco Mali Mauritania with Beduin Princeship to Somadebian Sultanat: Persia
13. Серанитски Княжески Пустянитетет: ‘Либия Чад Тунис’ с Бедуинско Князиние към Халифатски Султанат Арабия / Seranite Princaple Desertitet: Libia Chad Tunis with Beduin Princeship to Chalifatian Sultanat Arabia
14. Републиканска Казашка Империя на Закачалкениса и Клюфениса за Кирилрусбулгарказакплентифона: ‘Люлфелнистантанделияма’ „Казахстана Узбекистана“ с Федерални Казашки Принципали: Азербайджана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Киргизстана и Дагестана;Велико Князиние към Имперска Федерация ‘Русия’ и Болисфорти към Велико Княжество ‘България’, както и Пълно Безпрекословно Езикофонди към Великото Княжество, признание за Българската Колистанда в Армейна, Лекарна, Транспортна и Генеренческа с 25 милиона жители на Казашката Шир с български произход, заедно с Патрондарси на Булгаркирилказакстационпатрияртома и удвояване на Князинието и Болисфортито в случай на палиетерж, харниетерж или земетресерж в символ на българо-руско-казашката дружба / Republic Kazach Empire of Hangerisa and Klufenisa for Cyrilrussibulgarkasachplentifona: ‘Lukfelnistantandeliyama’: „Kazachstana Uzbekistana“ with Federated Kazach Principles: Azerbaijana, Tadjikistana, Afganistana, Turkmenistana, Kirgizstana and Dagestana; Princeship to the Imperial Federation ‘Russia’ and Bolisforti to Great Princedom ‘Bulgaria’, with Full Unconditional Linguafonda to the Great Princedom, appraise for the Bulgarian Kolistand in Army, Medicinial, Transport and Generation with 25 million people of Kazach Shir with bulgarian background, together with Patrondarsi na Bulgarcyrillkazachstacionpatriarchtoma and double of Princeship and Bolisforti in case of flamiaterj, foodenieterj or earthquaketerj in symbol of the bulgaro-russian-kazach druzhba
15. Халифатски Султанат: Арабия Сауди Мека с Велики Везирски Емирства на Дубай, Оман, Йемен и Бахрейн / Chalifatian Sultanat: Arabia Saudi Meka with Great Vizirian Emirates of Dubay, Oman, Yemen and Bachrein
16. Сомадебски Султанат: ‘Персия Техерано Ирания’ с Главно Емирство Иран в еднозначно и самосултанно управление/ Somadebian Sultanat: ‘Persia Teherano Irania’ with Grand Emirate Iran in selfspeaking, selfsultunal rule
17. Имаджебски Султанат: ‘Медия Ираки Багдади’ с Велико Емирство Ирак (отново) в еднозначно и самосултанно управление и Велико Емирно Везирие в Петролиса на Кувейт / Imadjebian Sultanat: ‘Media Iraqi Bagdadi’ with Grand Emirate Irak in (again) selfspeaking and selfsultanal rule with Great Emiration Vizier in Petrolisa of Kuwait
18. Косенартски Султанат: ‘Турция Станболи Анкария’ с Велики Везирски Емирства на Кюрдия, Сирия, Трапезунд, Никея, Йордания и Ливан; Турция държи към Княжество ‘България’, Дукство ‘Клосенобрия’ и Империят ‘Гърция Византия’, Реколистендър във „Феадримса на Полекримса“ на насилствена, владичествена и изтерзана, както и дължи Толиспонд към трите страни за 15 милиона български турци, 10 милиона сърбохърватски босненски турци и 20 милиона гръцки турци; на практика половината население на най-голямата военна, ислямска икономика е с източноевропейски балкански корени / Kosenartian Sultanat: ‘Turkey Stanboly Ankaria’ with Great Vizirian Emirates: Kurdy, Siria, Trapezund, Nikea, Yordan and Lebbanon; Turkey holds to Princedom ‘Bulgaria , Duchy ‘Klosenovria’ and Imperiat ‘Greece Byzantium’, Recolistander in „Feadrimsa of Polekrimsa“ of violence, dominion and frantication, as well as Tolispond to the three countries for 15 million bulgarian turks, 10 million serbocroatic bosnian turks and 20 million greek turks; practically half of the population of the biggest wartime, islamic economy is with Eastern-European Balcan roots
19. Княжество ‘България’: „Болгара Македонская Тримлина Добруджанска Тракийска Трибална Патрияршия Куманотска Воеводина“. Българският Телентиен Княжески Колистанд на Скиптърна и Завоевателна зад Булгаркирилпорелитафона и Люлканитет на Цивилизитета в Булгармондаспикинстандона с Волиспондър на Патрияршена и Таксичантър за Българитета в Прогреса на Света като една от най-старите държави допринасящи за Световния Мир и Толисфорди на Балканитетна Пенинсулетна с Фиразисие на Болгариса, Македониса, Тракиса, Добруджиса, Куманиса, Трибалиса и Славяниса в Колиностър на Пиратна, Завоевателна и Тандирет-Радиспема на Колисфондър на държатиса Българ-болгармакедобрутракекумантрибалслав-тадона Българ-Стандинглъвоспийк-флона. България държи към Хабсбургско Кралство на Короната ‘Волетрингия’ „Австрия-Унгария“ тиласпонта на 1 милион пондистав на българи с австрийски-унгарски произход в признание на чоеспонти за булнгар-аустромаджар и колисфер-булнгараустропленитер / Princedom ‘Bulgaria’: „Bolgara Macedonian Trimlin Dobrudjan Tracian Tribalian Patriarchiya Kumanotian Voevodina“. Bulgarian Telentien Prince Kolistand of Scepterna and Conquerna, behind Bulgarcyrilporelitfona and Swingitet of Civilisitet in Bulgarmondaspeakingstandona with Volisponder of Patriarchia and Taxisackanter for the Bulgaritet in the Progress of the World as one of the oldest contributing countries to the World Peace and Tolisfordi of Balkanitetna Peninsuletna with Firazisie in Bolgarisa, Macedonisa, Tracisa, Dobrudjisa, Kumanisa and Slavyanisa in Kolinoster of Piratea, Conquerea and Tandiret-Radispema in Kolisfonder holderoma Bulgar-bolgarmacedobrutrakekumantribalslav-tadona Bulgar-Standingleonspeak-flona. Bulgaria holds to the Habsbourgian Kingdom ‘Voletringuiya’ „Austria-Hungary“ tilasponta of 1 million bulgarians with austrian-hungarian heritage in giving to choespont for bulngar-austromajar and kolisfer-bulngaraustropleniterr
20. Републикански Империят: ‘Византия Гърция Kaсециона Божията’ за Гръкоантикстандафонетикоостровфона в Коданса на Гръцката и Античната в Гръкомореостроветиспона за Византийския Патриаршески Апсалихен Скиптър на Пиратна, Антична и Средиземноморска с Фиразиса на Македон-Солуниса, Епир-Трациса, Атин-Пелопониса, Славян-Йонийса, Боеотиян-Критиса и Латина-Константинопулиса; Текелисфендър с Княжество ‘България’ на бондиставие от 2 милиона български гърци в плендистемие на образователна и ценностна от минало, войни и бъдещa кооперация в обединения свят; / Republical Empiriat: ‘Bizantine Greece Kasaciona Bogiata’ for Greekoantiquestandafonetiquoislandfona in Kodans of Greek and Antique for Greekoseaislandispona for the Byzantin Patriarchial Apsalichen Scepter of Piratea, Antiquea and Seamedetirenisma with Firazisa in Macedon-Solunisa, Epir-Tracisa, Athene-Peloponisa, Slavyan-Ioniaisa, Boeotian-Creteisa and Latina-Konstantinopulisa; Tekelisfender with Princedom ‘Bulgaria’ of bondistavus of 2 million bulgarian greeks in plendistemie of educational and value-minded of past, war and future cooperation in the united world
21. Дукство ‘Клосенобря Расподина’: ‘Сърбия-Хърватия-Босна-Черна Гора-Словена’ в Сеамедалтеренисма и Kирилатинсмеселинкафона. Боксоплентир на Родственитаршена към Княжество ‘България’ спрямо Куман-Хърватна и Славян-Сербисна. Консистендър на Целоносна и Пенинсулна и Чакситантър за СербоKроаБоснеСловен-тилета в прогреса и времето на света с Фиразисие на Сербиса, Кроатиса, Боснениса, Черногориса и Словениса Толисфондър на държатиса Сеа-сербофранцискдукикроат-стандона Сеа-сербакроатбоснеслoвeн-стонделисфондона с обръщане според патриотична; Пълна Езикофонда към Княжество ‘България’, Кралство ‘Франция’ и частична към Султанат ‘Турция’ и Кралство ‘Испания’; Българският Хърватизъм, Френският Сербизъм, Малките Калянтантени Диалектени: Испански Монтенегрецизъм, Графен Българисан Френцисан Словенизъм и Турцисан Босненизъм / Duchy ‘Klosenobrya Raspodina’: ‘Serba-Croatia-Bosna-Montenegra-Slovenia’ of the Seamedalterrenisma and Cyrilatinsmeselinkafona . Boxoplentir of Ansestorshena to Princedom ‘Bulgaria’ in Kuman-Croatna and Slav-Serbisna. Consistender to Wholenosna and Peninsulna and Chaksitanter for SerboCroaBosneSloven-tileta in progress and time, Firazisie in Serbisa, Croatisa, Bosnenisa, Montenegrisa and Slovenisa Tolisfonder holdisa Sea-serbofranciskduchycroastandona Seaserbacroatbosnesloventondelisfondona swithcing into patriotic; Full Linguafonda to Princedom ‘Bulgaria’ and Kingdom ‘France’; Bulgarian Croatism, French Serbism; Little Kalyantanten Dialectic: Spanish Montnegrism, Graffish Bulgarisan Frenchisan Slovenism and Turcistic Bosnenism.
22. Кралство ‘Испания’ на Испанският Пагон за Еспаньола и Княжества Каталоня, Андора, Мадрид, Тенерифе и Валенсия за Испанпонтиморетикофона с Фиразисие на Еспаниса и Фолбрентиса на Лордена, но и Колинсферт към Халифатски Султанат ‘Арабия’ и Сомадебски Султанат ‘Персия’ за 2 милиона испански мавърски араби и перси в символ на вечните взаимотношения между тези държави / Kingdom Spain of the Spanish Parche for Espagnola and Princedoms: Catalonya, Andora, Madrid, Tenerife and Valensia for Espanpontiseatikofona with Firazisie in Espanisa and Folbrentisa of Lordship, but Kolisfert to the Chalifatian Sultanat Arabia and Somadebian Sultanat Persia for 2 million spanish mauritanian arabs and persians in symbol of the forever relationships between these countries
23. Кралство ‘Франция’ на Френския Свитък на Франкофона с Княжества Монако, Париж, Марсилия, Тулуза, Ница, Монпелие, Страсбург, Сент-Етиен, Бретан, Бордо, Лион и Рен на Франкофонтелиграфона с Колониялната Негрисия на Зулуспарлефранконегрофона и Арабска-Персийска Парлетисия на Пустинфранкоисламлитафона ; Кралство Франция държи към Велико Княжество ‘България’, „Рентолисванда на Конделиящната“ за издържане на Източния Фронт, признание за Българската Колистанда в Мореплавателна, Завоевателна и Алфабетибулгаркириликаскора, както и Българската Военна Мощ с насищане на Конкуеритамо и Парагон на популационна за 10 милиона български французи, лоялстарди на езикова, ценностна и грамотна с развита Еразмусия на обмен на Студентена и Работна във водещите университети на двете държави за планетарния социум и мир / Kingdom ‘France’ of the French Scroll in Francofona and Princedoms Monaco, Paris, Marseille, Toulouse, Nice, Montpelier, Strasbourg, Saint-Ettienne, Brittany, Bordeau, Lyon and Renne off Francofonteligraffona with the Colonial Negrisia in Zuluparlefranconegrofona and Arabian-Persian Parletisia of Desertfrankoislamlitafona; ‘France’ holds to Great Princedom ‘Bulgaria’, „Rentolisvando of Kondeliahstno“, meaning giving praise to holding the Eastern Front, appraisal for the Bulgarian Kolistand in Seafare, Conquerefare and Alphabetibulgarcyrilicascora, as well as the Bulgarian Wartime Might with colour in Conqueritamo and Paragon of population for 10 million bulgarian macedon french people, loyalstardi in language, value and culture with developed Erasmusia in exchange in Student and Workfare in the leading universities in the two countries for the peacuful planetary socium
24. Елентиянско Кралство ‘Германия’ на Немската Велика Колинторта във Фиразенти на Германстандикофонтедиона: Бавария, Хамбург, Верн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин
с Езикофонди в Текелидойчестасотенделосадона и Полинорт с Фиразиса на Германиса и Барон-Херцожена; Трибут към Княжество ‘България’ на Народноинструментена изключително генерационна за 12 милиона български немци и за Българския Дойчен Швабен Баварен Фармацевтен Бременизъм в Контолиспенди на Лейтенантие, Готвачие, Занаятие и Похватие. Булгардойчевьолкмузинструментенбременлекаренбаварент.  / Deerish Kingdom ‘Germany’ of the Deütsch Great Kolintort in Firazenti for Germanstandikofontediona: Bavaria, Hambourg, Vern, Frankfurt, Münich and Berlin . Linguafond in Tekelideütschestasotendelosadona and Polinort with Firazisa in Germanisa and Barona-Herzoga; Tribute to Princedom Bulgaria for Volksmusikinstrumentena extremely generational for 12 million bulgarian germans and for Bulgarian Deütsch Schwaben Bavarish Pharmacian Bremenism in Kontolispendi of Leuitenantie, Chefie, Craftsmanshipie and Tendie Bulgardeütschevolkmusinstrumentenbremenartzenbavarent
25. Риянтоплемно Полскено Скиптърно Княжество ‘Полскенлатвлитвонстяма’: ‘Полша-Латвия-Литва-Естония’ на Полякинтастандилсирилгерманфона. Полският Тевтонски Скиптър на Рицърска, Завоевателна, Пиратска и Военна; Волинсторд към Княжество България за Толибренча на Фолипоречия: 5 милиона жители с български произход и лоялстарди в езикова и ценностна към минала и военна за вечните отношения между двете държави; Езикофонда към Немската Колинторта ‘Германия’, но и такава към Имперска Федерация ‘Русия’, както и Реализарти на Булгарполястартито в Генерационна на Славянната към Княжество ‘България’, с Кондолиспендър на Генералната в Тевтонието. Бондолисвенд на Педагогна за Полятичието на Световната Медицина, Философия, Компонистика и Историталистика. Полският Русистеен Германитеен Славятенд в Тевтонистандигерманрусиполсколитволатвоестонеентанделенд / Riyantoplemic Polish Scepter Princedom ‘Polskenlatvlitouanstiyama’: „Polska-Latvia-Lithouania-Estonia’ of Polyakintastandirussicyrilgermanfona. Polish Teutonic Scepter of Knightea, Conquerea, Piratea, Warea; Volinstord to Princedom Bulgaria Macedonian Trimlin, and Tolibrenca of Foliporecia for 5 million people with bulgarian backgrownd and loyalstardi in linguistic and value in past and war for forever relationships between the two countries; Linguafonda to the Deütsch Kolintort ‘Germany, but also the same to the Imperial Federation ‘Russia’, as well as Realisarti in Bulgarpolyastartito in Generational in Slavyanic to Princedom ‘Bulgaria’, with Kondolispender of Generalic in Teutonic. Bondolisvend for Pedagogic of Polyaticie in World Medicine, Philosophy, Componistics and Histowritalistics for Polish Russisteen Germaniteen Slavyatend for Teutonicstandigermanrussipolskolitvalatvoestoneenstandelend
26. Кралство ‘Скандинавия’: ‘Швеция-Норвегия-Дания-Исландия’ и Ледникостанно Княжество Гренландия. Заедно със Скандинавска Негърска Парлефония в Скандивикингерманегросуеданоруейфона за Олистанда на Северпоста, Нордменна и Скандивикингермандиалектифона с Фиразенти в Златнастандaвикингпондепагандиона; Волинторд към Кралство ‘Германия’ за Езикофонда и Германвикингсаксонезикофондиона, лоялстарди към езикова и ценностна / Kingdom Skandinavia: ‘Suede-Norway-Denmark-Island’ and Icystand Princedom ‘Greenland’. Together with Scandinavian Negro Parlefonia in Skandivikingermanegrosuedenorwayfona for Olistanda of Northposta, Nordmenna Skandivikingermandialectifona, firazenti in Goldenstandаvikingpondepagandiona; Volintord to the Deütsch Kolintort for Linguafonda and Germanvikingsaxonlinguafondona, loyalstardi in language and value
27. ‘Обединено Кралство „Велика Британия“ на Четирите Реинторти: Англия, Шотландия, Ирландия и Уелс’; Княжества на Моретиния за Властелинна на Англоспийкинмонда Стенда Фиразента Англо-Бонда СимруСкотишИнглишАйриш Фонда заедно с Британска Негърска Парлефония. Велика Британия държи Теябренси на Толипоречната към ВеликоМоравско Херцогство ‘Сляндикначноя’ за 4 милиона граждани с чешки-словашки произход, както и в по-малка степен за популация, но по-голяма историческа Теакдринса на Дорлистансата към Княжество ‘България’ за 1 милион български британци, военна в критична в миналото и признание за Българската Kолистанда на моревъздухплавателна за военна, преживяна и минала; с още по-голяма важност е, че Обединеното Кралство разчита и признава Полския Тевтонски Скиптър „Полскенлатлитвонстяма“ в „Полибританенси на Ордеренса в Рицърска и Военна, но изключително генеренческа в лицето на 7 милиона полски англичани; от най-тежко значение е „Холандиента-Флемиента на Великобританента“, като „Велика Британия“ държи към Баронска Лиенторта „Дъчфлемияхоландесияма“, Полистанс на Бриталома-Флемиома-Холандома с 15 милиона холандски фламандски великобританци, лоялстарди на езикова и ценностна в минала и военна / ‘United Kingdom „Great Britain“ of Four Reintorts: England, Scotland, Ireland and Wales’; With Princedoms of Seatinia in Anglospeakingmonda Stand Firazenta Anglo-Bonda CymruScotishEnglishIrish Fonda along with the British Negro Parlefonia. Great Britain holds Teyabrensi in Toliporecie to Great Moravian Herzogchy „Slyandiknachnoya“ for 4 million citizens with czech-slovak background, also with less population, but with bigger historic measure: Teakdrinsa of Dorlistansa to Princedom ‘Bulgaria’ for 1 million bulgarian british people, war in critic in past and signification of the Bulgarian Kolistand of naval and air war in past and value; also of greatest importance is that United Kingdom supports on and signify the Polish Teutonic Scepter „Polskenlatvlitouenstiyama“ in Polibritanensi of Orderensa of Knightea and Warea, but also very generational in the face of 7 million polish british people; from hardest value is „Holandienta-Flemienta of Great-Britainenta“, as Great Britain holds to Baron Lientort „Dutchflemiyaholandesiyama“, Polistans of Britaloma-Flemioma-Holandoma with 15 million holandish-flemish British people, loyalstardi in language in value in past and war
28. Кралство на Хабсбургска Корона ‘Волетрингия’: ‘Австрия-Унгария’ за Немско Булнгаричие в Течелистасодона с Езикофонди към Немската Колинторта, отново Езикофонди, а и Чоеспонди към Княжество ‘България’; за „ленгаро“ в „маджар-булгар“ „булнаустгерматин-бълауструнгермин-ауструнгермбългaрин“ и вечната Волетринна-Немска-Българска кооперация и съдружие с лоялстарди на езикова и ценностна; Булнгаритранчик на Шопканистеда основно земеделски пондистав 3 милиона австрийци-унгарци наследници с български произход с местене на произнасяне според патриотична; Австрендойчепранчик на Лекаристеда основно медицински пондистав от 4 милиона австрийци-унгарци с немско потекло. Фиразиса на Дойче-Австриса и Булнгар-Маджариса в Рецепта-Надценна и Талебарда-Надгайдена. / Kingdom of Habsbourgh Crown ‘Voletringuiya’: ‘Austria-Hungary’ for Deütsch Bulngarichio of Techelistasodona with Linguafondi to the Deütsch Kolintort, Lingafondi again and also Choespondi too to Princedom ‘Bulgaria’ for lengaro in „majar-bulgar“ „bulnaustgermatin-bulaustrhongermin-austrhongermbulgarin“ and forever Voletrian-Bulgar-German cooperation and kinship, loyalstardi in language and value; Bulngaritrancik in Shopkanisteda mainly agricultural pondistav 3 million austrian-hungarian generations with bulgarian background; Аustrodeutscheprancik of Artzenisteda mainly medical staff of austrian-hungarians with german background. Firazisia in Deütsch-Austrisa and Bulngar-Majarisa in Receipt-Overpricea and Talebard-Overgaida.
29. Велико-Моравскo Херцогство ‘Сляндикначноя’: „Чехия-о-Словакия Тиянодска Господина“ за Патрогенчико на Лиспинкирилатинкафона; Куманистки-Славянски Tелибрончик на Kолипоречна и Парандреена с Княжество ‘България’ в пондистав на 4 милиона граждани на двете страни със смесен произход в символ на вечните български-сляндикначнойни отношения / Great Moravia Herzoghy ‘Slyandiknachnoya’ „Czech-o-Slovakia Tiyanodska Gospodina“ for Patrogencic in Lispincyrilatinkafona; Kuman-Slav Telibroncik on Koliporecna and Parandreena with Princedom ‘Bulgaria’ in pondistav of 4 million citizen with mixed heritage of the two countries in symbol of the forever bulgarian-slyandiknachoyan relationship
30. Влашко-Молдовскo Ретриярхиeно Княжество ‘Румъния’: „Карлянташна Монаркия“ на Романсколатинкирилпростефона;. Колисфентър към Княжество България за Булгаркирилкоренищофона, съответна частична Езикофонда, но и пълна такава спрямо Кралство ‘Франция’ и Свитъка на Франкофона като символ за вечните международни и исторически взаимоотношения между тези страни / Principle Vlach-Moldav Retriyarchyian Princedom ‘Romania’: „Karlyantash Monarchy“ of Romanskolatincyrilsimplefona. Kolisfenter to Princedom ‘Bulgaria’ for Bulgarcyrilrootenishtofona, answeral partial Linguafonda, but Full Linguafonda to Kingdom ‘France’ and the Scroll of Francofona as cymbol to the forever international and historical relationships between these countries
31. Центалийскa Папска Дожска Империя: ‘Италия’ „Ботушия Роматия“ с Князиние на Ватикана на Паписието и Болуксентие на Сан Марино и Неапол за Италиколатиндона; Вокалисфондър на Юнгена към Княжество ‘България’ за 7 милиона български италианци основно мореплавателен пондистав и волестарди на езикова и ценностна / Centalian Papish Doge Empire: ‘Italia’ „Stivaliana Romatia“ with Vatican Princedom in Papisie and San Marino and Neapol Boluxent for Italicolatindona; Vokalisfonder of Jungena to Princedom ‘Bulgaria’ for 7 million bulgarian italian people, mainly naval pondistav and volestardi in language and value
32. Републиканско Кралство: ‘Албания’ на Силорецката Косовска Волесподина и Албанския Феномен в Летилодоксно ; Българският Италиански Албанизъм с Езикофонди и Коренипонда на Хуманно Генерационна в Трибутна на Механикена и Юнгена към Папска Дожска Империя ‘Италия’ и Велико Княжество ‘България’ за Елириконди на Моторонди в Офицерна и Тарентанди на Клея в Албан Булгар Италиян Юнген Такелитандин Рандемеханикендинавалибулгариталияналбанфандалея/ Republical Kingdom: ‘Albania’ to Syloretian Cosovarish Volespodina and Albanian Phenomena in Letilodoxno; Bulgarian Italian Albanism with Linguafonda and Rooteniponda of Humanistic Generational in Tributal in Mechanical and Jungena to Papish Doge Empire ‘Italia’ and Great Princedom ‘Bulgaria’ for Elirikondi of Motorondi in Officerna and Tarentandi of Clea in Alban Bulgar Italiyan Takelitandin Randemechanikendynavalibulgaritaliyanalbanfandaleya
33. Ромско Княжество ‘Джипситея’: Течелистенд на Романоджвачкефонетикоместефона. Фолисцандър към ‘Чинкихиндиятама’ за Наследницено на Колоносна в държатет на Джипситендърпътникплентифона с Езикофонда към Кралство Испания за Пътническия Циркен Испански Румънен Българитентен Хиндеен Цветелиспонтинработантинджипсициркенкендинжитеем / Romani Princedom ‘Gipsyteya’; Techelistend of Romanobabblefonetikomovefona; Foliscander to ‘Cinkihindiyatama’ for Ascendanto in Colonosa in tenderitet to Gipsytendertravelplentifona with Linguafondi to Kingdom ‘Spain’ for the Travel Circus Spanish Rumanian Bulgaritenten Hindeen Colorlispontinworkatantingipsycircuscendynliveem
34. Олтерлийско Княжество: ‘Армения’ на Литографския Шаржетан в Арменкириликограматикотуркакристиянстандефона; Пълно Езикофонди и Религиофонди към Княжество ‘България’ и Велико-Моравскo Херцогство ‘Сляндикначноя’, но и Хуманистичен и Езикофонден Емират към Косенартски Султанат ‘Турция Станболи Анкария’ за Арменският Български Християнски Сляндикнеен Турчетеен Воланистендър на Туркио Черкез Булгар Сляндикначноян Християнармендър Арменграматикспондърбулгарсляндикначноенчеркезикендърхристиянскиарменскитурчиниджигититаксиджеем / Olterliyan Princedom: ‘Armenia’ of the Lytographic Chargetan in Armencyrilicogramatikoturkachristianstandefona with Full Linguafondi and Religiofondi to Great Princedom ‘Bulgaria’ and Great-Moravian Herzoghy ‘Slyandiknachnoya’, but also Humanistic and Linguafondic Emirate to Kosenart Sultanat „Turkey Stanboli Ankaria“ for Armenian Bulgarian Christian Slyandikneen Turketeen Volanistendur of Turkio Cherkez Bulgar Slyandiknachnoyan Christianarmendur Armengramatiksponderbulgarslyandiknаchnoyencherkezlanguakenderchristianarmenskiturkishidjigititaksidjeem
35. Първи Бял Азиатски Тигър: Империя ‘Китай’. Китайският Волесфортик на Имперска Генерационна Многонаселенческа Изобретенческа Инвенторна Схемини и Китайският Асцендентик към Астрологна, Фантазмена и Тандирет-Радиспема като една от най-големите държави допринасящи за Световния Мир; Китайската Желязна Гуандинга със Звезда на Населенческа, Военна, Дисциплинна и Водещ Офтерламен Стандилент на Китайщината от 5 хилядолетия и предполагаем отговорящ милионлет във Фантазмото, Хайборейното и Вечността / First Asian White Tiger: Empire ‘China’. Chinese Volesfortik of Imperial Generation Bigpopulational Inventoral Scheminy and the Chinese Ascendentic of Astrologic Fantasmal and Tandiret-Radispem as one of the biggest countries contributing to the World Peace; Chinese Steel Guandaya with Star of Populational, War, Disciplinic with leading Ofterlamic Standilent in „Chinesayshtina“ from 5 thousand years and supposal answeral millionlet in Fantasm, Hyboreal and Eternity.
36. Мугалиянска Индийска Империя: „Чинкихиндиятама“: ‘Индия-Пакистан-Бангладеш-Шри Ланка’ за Полискорти на Индиянасмо в Чинкипанделпакисриланкибенгалхиндифона с Федерален Индийски Принципал „Бутан“; Фиризаса на Индияниса, Пунджабиса, Сихалеатиса и Бенгалисa; Езикофонд и Религиофонд към Ислямския Свят за Хиндитемпълисламфона със звезда за Хиндитемпълисламлитамонда. Индийският Палеостешиент на Хиндиямо-Пунджабиямо-Бенгалиямо-Синхалиямо за Многонаселенческа, Мирна, Инвенторна Хиндилемини и Индийският Пъзелент на Бомбай, Делхи, Бангалор, Хидерабад, Исламабад, Дака и Коломбо. / Mughal Hindy Empire ‘Hindiyatama’: „India-Pakistan-Bangladesh-Sri Lanka’ for Poliskorti to Indianasmo in Chinkispandelpakisrilankibengalihindifona with Federal Hindy Principal „Bhutan“; Firazisia in Indianisa, Punjabisa, Sihaleatisa and Bengalisa. Linguafondi and Religiusfondi to Islamic World for Hinditempleislamfona with star of Hinditempleislamlitamonda. Indian Paleosteshient of Hindiyamo-Punjabiyamo-Bengaliyamo-Sinhaliyamo for Bigpopulational, Peaceful, Inventorna Hindilemini and Indian Puzzlent of Mumbai, Delhi, Bangalor, Hiderabad, Islamabad, Dhaka and Colombo;
37.Азиатски Ягуар ‘Калондасбомтантиямо’: ‘Тайланд-Лаос-Виетнам-Бирма-Камбоджа’ за „Азиатски Понесфортик“ на Силантосийния Гуандитет на „Испанитета в Китайисието“ за Испанчайнапенинсулконкисталандифона; Съответно Трибутарие към Кралство Испания за „Езикофонда“ и Шогунатие към ‘Китай’ за „наследницено на расова“ и генерационна в Азиатска и йероглифна; Ягуарът носи голяма Текенорта на Военна, Насилническа, Робска, Каторжена, Кофтерлинна, но и голям пример за Технологие в Гуандисие на Испанитие в Китаийсие / Asian Jaguar ‘Kalondasbomtantiyamo’: Thailand-Laos-Vietnam-Birma-Kampocea for „Asian Ponesfortik“ of the Silantosian Guanditet of „Ispanitet of Chineasinie“ for Ispanchinapeninsulconquistalandifona; According Tributariya to Kingdom ‘Spain’ for „Linguafonda“ and Spatial Shogunate to ‘China’ for „descendancy in race“ and generational in Asian and yerogliphic; Jaguar holds big Tekenort of War, Rape, Ruleship, Dutywork, Kofterline, but also big exemple of Technologie in Guandisie of Ispanitie in Chinasie
38. Азиатски Оцелот ‘Ляондзиянзисиямо’: Филипино Малайзияно Индонезия Гвиентасна; Филипинският Индонезиен Малайзиен Гвинеен Вулканен Кондостенд на мирна, земеделна и вулканoпреработна; Островните Панацеи държат Пространствено Шогунатие на Островиние към ‘Китай’ за „наследницено на китайска в островна“, но що се отнася езична този Панацеен Вулканен Оцелот дължи Токалиспонди и Езикофонди към Дукство ‘Португалия’ за Портогуезачайнаайлъндетенделвулканстелинасфера; Религиозно очевидно Оцелотът държи Кондолистендър към Ислямския Свят в трибутна за „ислямски островен китаизъм“ в Индонезието и съответно Фелебостик на Нормена в „кристаненд на островитенда“ и (по-малък с респект) „християнски китаизъм“ във Филипинието и Гвиентасието / Asian Ozelot ‘Lyaondziyanzisiyamo’: Filipino Malaysiano Indonesia Gwiyentasna; Filipinish Indonesian Malay Gwynean Volcanish Kondostend of peaceful, agricultural and volcanotendership; Island Panaceas hold Spatial Shogunat in Islandiniya to ‘China’ for „descendancy in chinese race in islandish“, but language-speaking, this Panacea Volcanic Ozelot holds Tokalispondi and Linguafondi to Duchy ‘Portugal’ for Portoguesachinaislandtendelvulcanstelinasphere; Religiously clearly the Ozelot holds Kondolistender to the Islamic World in Tribute for „islamic islandish chineatism“ in Indonesia and accordingly Felebostic in Normena in „christatend of islandtenda“ and lesser „christianic chineaism“ in Filipines and Gwyentasna
39. Обединено Британско Княжество на Австралия, Тасмания, Зеландия и Малтия с Хоспиталиерски Князиетет към Реинтортата / United British Princedom of Australia, Tasmania, Zealandia and Maltia with Hospitalierish Princeship to the Reintort.
40.Втори Азиатски Тигър: Империя ‘Япония’; Япония държи към ‘Китай’, Пространствено Шогунатие за „наследницено на азиатската“ както и Толисфонди на Анти-Флостерия за Лонгевитет на Житейната, но Полисфанди на насилствена в Гемблърна, Самоубийствена, Военна, Каторжена и Малкоценна, в защита има Талисман на Бойните Изкуства, Културна, Историко-Литературна, Ранносъбудителна, Лонгевийна и Полистанда на Самурайната, Японската Катана и Нагинатея за Офтерлам на Военна в Характерна и Дисциплинна/ Second Asian Tiger: ‘Japan’; Japan holds to ‘China’, Spatially Shogunate for „generiation in asiatic“, as well as Tolisfondi of Anti-Flosteria with Longevitet, but Polisfand in violence in Gemblar, Sepukal, War, Hard-Laboral, in defense Second Asian Tiger: Japan has Talisman of Martial Arts, Cultural, Historical-Fictional, Earlymorningwakeupal, Longevity and Polistanda of Samuraic; Japanese Katana and Naginateya for Ofterlam in Wartime in Characteral and Disciplinic.
41.Княжество в Азиатчайнабулгаркириликстандера: ‘Монголия’ „Статиосферна Полеспотфортия Булгар Чайна Конгломератидоммонголмеспортия“. Телисфондър към Княжество ‘България’ за Булгарчайнамонголфонетикпринесдогмофона. Пълна Безпрекословна Езикофонда и Културофонда към Великото Княжеството за „българския китаизъм в монголието“, със звезда на Армейска, Земеделната и Млекарната със сигнификация на Българската Колистанда и подкрепа към Монголската Нация във Военен, Културен, Лингвистичен и Социален мащаб за Обединения Мирен Свят / Princedom in Aziatchinabulgarcyrilicstandera: ‘Mongolia’ „Statiosphic Polespotfortiya Bulgar China Konglomeratidommongolmesportiya“. Telisfonder to Princedom ‘Bulgaria’ for Bulgarchinamongolphoneticgivenodogmofona; Full Unconditional Linguafonda and Culturofonda to the Mighty Princedom for the „bulgarian chineaism in mongolieto“, with star of Armational, Agricultural and Dairyfarming with signification of the Bulgarian Kolistand and support to the Mongol Nation in Army, Cultural, Linguistic and Social measure for the United and Peaceful World.
42. Велика Имперска Федерация ‘Русия’ от 14 Фолябрикнити с Князиния на Украйния, Грузия и Беларусия във Велика Фолябрикност за фиразисa на Рускилирконтинентастанделона; Волиспонди и Езикофонди към Княжество ‘България’ за Булгаркириликодопринесфона в символ на вечната българо-руска дружба; Воталиспондър на Трибутна и Детскоприказкена към Княжеството за 50 милиона български руснаци и белорусци-украинци-грузинци или 1/4 от населението на най-голямата Имперска Федерация с български корен; лоялстарди на езикова и ценностна/ Great Imperial Federation ‘Russia’ of 14 Folyabrikniti with Great Princedoms of Ukrainia, Georgia and Belarusia in Great Folyabriknost for Firazisia in Russiancyrilcontinentastandelona; Volispondi and Linguafondi to Princedom ‘Bulgaria’ for Bulgarcyrilicsupportfona, symbol of the forever bulgaro-russian druzhba; Votalisponder of Tribute and Childrenstoria to the Princedom for 40 million bulgarian russians and belorosians-ukrainians-georgians or 1/4 of the population of the biggest Imperial Federation is with Bulgarian background, loyalstarda in language and value
43. Португалско Дукство на Моретинията с Колисферд на Португеза за Портокампидаликонкистапарлетфона / Portugal Duchy of the Seatinie with Kolisferd of Portuguesa for Portocampidaliconquistaparletfona
44. Княжество ‘Еврея-Исламея’ на Евреински-Палестински Полисфорт и Златният Джуетанен-Пластелтанен Договоркен Чертичкен Пактопорт за Доктелинфинансопорта: Израела-Фелистинция / Princedom ‘Jewea-Islamea’ of the Jewish-Palestinian Polisfort and the Golden Jewetanen-Plasteltanen Arangeen Tiretien Pactoport for Doktelinfinansoporta: Izraela-Felistintsia
45. Княжество ‘Финландия’ с Варяжка Дружба на Финишкандинордмендалона. Българско Финско Фламандено Холандичие във Финибулгарпантинордменхоландона с Рибено Трибутарие към Баронската Лиенторта „Дъчфлемияхоландесияма“ и Княжество ‘България’ и съответна Езикофонда и Културофонда за „Българския Фински Фламандски Холандизъм във Варягието и Финландинието“; контрапунктно на факта, че граничи с Имперска Федерация ‘Русия’ и Кралство Скандинавия, държавата не плаща никакви трибути, но все пак държи чест и лоялстарди на езикова, културна и континентална; Финландския Терлиносфойчик на Мелничена и силата на пощальонната, фармацевтната и рибарната продукция на Финландия в Обединения Свят / Princedom ‘Finland’ with Varyaz Druzhba for Finishcandynordmendalona; Bulgarian Finnish Holandichie in Finibulgarpantinordmenholandona; Fish Tribute to ‘Duchflemiyaholandesiyama’ and ‘Bulgaria’, according Linguafonda and Culturafonda for the „Bulgarian Finlandish Flemish Holandism“ in varyazie and finlandinie; contrapunctually to the fact that it borders the Imperial Federation ‘Russia’ and Kingdom ‘Skandinavia’, ‘Finland’ doesn’t pay any tributes, but holds honour and loyalstardi on language, culture and continental; Finlandish Terlinosvoycik of Windmill and the power of postal, pharmaceutical and fish services of Finland in the United World
46. Баронска Лиенторта ‘Дъчфлемияхоландиясияма’: ‘Белгия-Нидерландия’ на Дъчския Полерим за Декстоанглогерманпоморетифона: Амстердам, Ротердам, Хага, Грьониген, Антверпен, Айндховен, Брюксел и Люксембург; Фиразиса на Нидерландска Холандиса и Белгийска Флемиса заедно с Холандска Фламандска Негърска Парлефония; Холандският Далекобалник за Mускетарска, Mореплавателна, Пиратска, Артистична, Военна и Ценностна в кореспонди на Дъчменталитета на света и Дъчстаранглогермантулипстанделона; Баронска Лиенторта държи към Обединено Кралство ‘Великa Британия’ и Немската Колинторта ‘Германия’: Леябренси на Езикофонда и съответно лоялстарди към езикова и ценностна, с по-малко патронаж към Кралство ‘Скандинавия’: и техните наречитивни езици с тяхната близка фондация, макар по-трудно разбираеми, са близки по инспирация и значение, според смяна на реда за патриотизма на желаещия; Баронската Лиенторта държи изненадващо Боксоплентир на Родственитаршена към Велико Княжество ‘България’ в Куман-Холандиса и Слав-Фламандиса с лоялстарда към езикова и ценностна. / Baronial Lientort ‘Dutchflemiyaholandiyasiyama’: ‘Belgia-Niderlandia’ of the Dutch Polerim for Dextoanglogermanpomoretifona: Amsterdam, Roterdam, Haga, Grönigen, Antverpen, Eindhoven, Brussells and Luxembourg; Firazisa in Netherlandish Holandisa and Flemish Belguisa together with Holandish Flemmish Negro Parlefonia; Holand Dalekobal for Musketaire, Naval, Pirate, Artistic, War, Conquer and Value in correspondi of the „Duchmentalitet“ of the world and Duchstaranglogermantulipstandelona; Baron Lientort holds to United Kingdom ‘Great Britain’ and the Deutsch Kolintort ‘Germania’: Leyabrensi on Linguafonda and accordingly loyalstardi in language and value, they hold it with less patronage in Kingdom ‘Skandinavia’ languages foundation, maybe harder to understand are close in inspiration and signification, according to patriotic order and thematification because they are close in inspiration and value. Baron Lientort holds (surprisingly) Boxoplentir of Ancestorshena to Great Princedom ‘Bulgaria’ in Kuman-Holandisa and Slav-Flamandisa with loyalstarda in language and value.
47. Азиатски Леопард: ‘Корея’; Теябренс на Коланшияй и Пълно Шогунатие към ‘Япония’ и ‘Китай’ за Езикофонда на Пенинсулетна, „наследницено на азиатоносна“ и т.нар. „Kитайскена Японщина“ в Палебренси на Калинтечна, Белтена, Машинистна и Коминочистачна съответно обръщане на патриотична по нужд / Asian Leopard: Korea; Teyabrens in Beltanshiyay аnd Full Shogunate to China and Japan, Linguafonda in Peninsuletna, „generational in Aziatbringa“ with s.c. „Chineseya Japoneya“ in Palebrens in Kalentetic, Beltic, Machinistic and Chimneysweepic of course moving patriotic in case
48. Негърско Княжество: ‘Карибияна’ на Зулусната Колония в Реки-Тики с островни панацеи: Куба, Ямайка, Пуерторико, Гвинея, Барбадос, Тринидад и Тобаго; Негриса на Островитянса, Латинса и Колониялса с Трибут към Империя „Зулусияна Олесфияна“ за „наследницено на негърска“, тревоманска, регетийна и Клаксонсухилатинденсинливинфулирандосфера / Negro Princidom: ‘Caribiana’ of the Zulu Colony in Reki-Tiki with islandish paniceas: Cuba, Jamaica, Puertorico, Gwyneya, Barbados, Trinidad and Tobago; Negrisa in Islandisa, Latinsa and Colonialsa with Tribute to Empire ‘Zulusiyana Olesfiyana’ for „generation of negro“, weedloving, reggea and Claxonsuhilatindancinglivingfullyrandosphera
49. Ретороманскo Княжество ‘Швейцария’ с Палисферти на Триалатинисна . Българският Ретороманен Испански Италиянен Романтеен Винен Планилитетен Скиен Манастирен Францизъм в Гестелистандиретороманоскииннорентейнареторoмантейнавиненпланилитенмонастеренландизъм / Princedom ‘Switzerland’ with Palisferti to Trialatinisna . Bulgarian Retoromanen Spanian Italiyanen Romanteen Winen Mountaineen Skiing Monasteren Francism for Gestelistandiretormanoskiinnorenteynaretoromanteynaplanilitetenwinenmonasterenlandism
50. ‘Княжеска Федерация на Обединени Океански Народи’. Представителство на Хавай, Тияндея и Палония в Поалитет на Щатна към САЩ и Летиплим на хавайска, индианна и Телибренси Англоайлънденсинто / Principle Federation of the United Ocean Nations. Presentation of Hawaii, Tiyandeya and Palonia in Poalitet of Stateous to USA and Letiplim in hawaiian, indianna and Telibrensi Angloislandancinto[*]
51. Обединени Князиния към Обединено Кралство ‘Велика Британия’: Нова Зеландия, Малтия и Бермудия зад Фиразисие на Бритънайландморетифона със звезда на Флотна, Маорна и Аборигенна към Донталиспонда на Канибалие и Форедистонда на Негроайлъндкореспондие / United Princeships to the United Kingdom ‘Great Britain’: New Zealand, Malta and Bermudia for Firazisa in Britainislandseatifona with star on flaute, Maoric, Aborigene and Dontalisponda on Canibalism and Foredistonda of Negroislandcorespondie[*]
[*]Обединени Князиния към Обединеното Кралство ‘Велика Британия’ и ‘Федерация на Обединени Океански Народи’ имат общо представителство на Спортна, Езикова, Техническа, Телефонна и Човечна поради океанното си местоположение в поледромси на Морската и Обитателна зад Владетелна на Океанната и Господствена в Планетарна.[*] United Princedom of United Kingdom ‘Great Britain’ and Federation of United Ocean People’ have united presentship in Sport, Language, Technical, Telephone and Humanistic due to their oceanic placement in poledroms of Seafare and Seadwell in Ruleship in Oceanic and Lordship in Planetarium.
52. Обединени Князиния „Украйния, Грузия, Беларусия“ за Фиразиса на Русбулгарскандинавиварягфлентипона. Обединено Представителство на Телефонна, Спортна, Духовна и Хуманистична за Обединения Мирен Свят. Българския Скандинавен Русистеен Волжско-Камски Фанагорен Центалистенд Булгари-Руси-Скандинавен Ронселитенденкамионеенсвонтелипантенбулгарскандинавиукраинентенбеларузенгрузиенрадистеенвеликотретофолябрикентендинплент / United Princeship „Ukrainia, Georgia and Belarusia“ for Firazisia in Rusbulgarskandinavivaryazflentipona. United Presentship in Telephonic, Sportsman, Spiritual and Humanistic for the United Peaceufl World. Bulgarian Skandinavian Roussisteen Volgian-Kamchian Fanagoren Centalistend Bulgari-Roussi-Skandinavian Ronselitendencamioneensvontelipantenbulgarskanadinaviukrainentenbelarussengruzienradisteengreatfolyabrikentendinplent
53. Князестален Ягуар: Тайван. Шогунатие към ‘Китай’, но и (изненадващо) Тиласпонда на 5 милиона монголци в Монголбулгарчайнамонда и съответно признание към Княжество България, към който се включва и Империя Китай за Българската Колистанда и издържана на Източния Фронт, „Българският земеделски Китай“ или Княжество ‘Монголия’ и издържан трибут на благодарна и лоялстарда на езикова, културна и ценностна / Principalish Jaguar: Taiwan. Shogunatе to ‘China’, but (surprisingly) Tilasponda of 5 million mongols in Mongolbulgarchinamonda and accordingly signification of Princedom ‘Bulgaria’, in whom Empire China contributes for Bulgarian Kolistand and taken on the Eastern Front, the „Bulgarian agricultural China“ in face of Princedom ‘Mongolia’ and well-suited tribute of gratitude with loyalstarda in language, cultural and value
54. Князестален Снежен Леопард: Непал с (отново) Шогунатие към ‘Китай’ за „наследницено на генерационна и расова“, но и (неизненадващо) тиласпонда на 1 милион японци, което говори за консистент на Йероглифна и Наследницена, но и в някаква степен губене на генерационна поради разбирането двата езика на модерните населения на Китай и Япония; Леопард Непал има и звезда на Темпълмаршъларталиланспошия; Непал има също като Тайван признание, към Херцогство „Слянакчея“: „Чяк-а-Слова-Чайна-Монда“; Непалски език се счита за „Езикотем на Ландлоктна“, считат се за „чехословашките китайци“ от образовани българи, както е в случая с чехословашкият и австроунгарският по предпочитания на четящия да смени форлетика на патритиотична / Principle Snow Leopard: Nepal with Shogunata to First White Tiger: Empire China for „descendenta for generational and race“, but (surprisingly), tilaspond of 1 million japonese, which brings a consistent of Yerogliphic and Generational, but also losing the importance of generational taking in account that many modern people of Japon and China speak both languages; Nepal has star on Templemartialartalilansposhia; Nepal has also signification like Taiwan, but to Great Moravian Herzoghy ‘Slyanakcheya’, „Czyacha-Slovak-China-Monda“; Nepali language is considered an „Languatem of Landlocked“ as we, educated Bulgarians call them, the „Czech-o-Slovak Chinese“ as in the case with czechoslovak and austrohungarians in case of patriotism, person can change the forletic of telling
55. Обединено Княжество на Антарктическата Тиласпонта с Многонационално Представителство на Многоезична, Изследователска и Полярна за Утвърдено Господоство над Земната в Двадесетоезична, Глобално Културна и Ценностна / United Princedom of the Antarctic Tilaspont with International Representation of Multilingual, Polar and Researching for Established Dominance of the Planetary in Twentylanguagual, Global Cultural and Value

Надявам се Светът да се Обедини!

психологичен анализ на „Алиса в страната на чудесата “ от Луис Карол

Детската приказка, любима на много деца и възрастни  „Алиса в страната на чудесата“ е прекрасен пример за история, напоена със символика.Историята за малката Алиса, която попада в нов и непознат свят , изпълнен с всякакви странни и чудати същества и ситуации , през които трябва да премине за да намери пътя обратно към вкъщи  е  психологическо предизвикателство, което авторът е имал пред себе си.Главната героиня –АЛиса, (чието име означава истина от латински) е неговият съзнателен аз, който е имал задачата да намери пътя обратно към реалността.

Чарлс Доджсън ,както е истинското име на Луис Карол , изглежда е бил човек с голямо въображение , което е преливало от лудост в гениалност и обратното-често срещано явления при хората на изкуството.Предизвикателството при  балансирането на съзнателния ум с несъзнателната интуиция е довела Луис Карол до необходимостта да приведе вътрешните си противоречия в явно решение- приключенията на Алиса в страната на чудесата и намирането на изход от там.Както пише Мари –Луиз фон Франц „Скритата цел на идващия мрак по принцип е нещо толкова необикновено,толкова уникално и неочаквано, че по правило човек може да го установи само със средствата на сънищата и фантазиите, които бликат от несъзнаваното.“ И този мрак, е предизвикателството през което Луис Карол е трябвало да премине в личния си стремеж към съвършенство или така наречения от Мари –Луиз фон Франц „процес на индивидуация“.Не случайно главната героиня се казва Алиса-тя е персонификация на триумфиращата над заблудите   истина ,тази която извежда от мрак към светлина.

Всеки ,който е чел основи на психологията на Фройд и неговите последователи  ще направи връзка между анимата на Фройд и героинята на Луис Карол –Алиса.Както пише Фройд  „Анимата е персонификация на всички женски психологически  тенденции в мъжката психика,като неясни чувства и настроения,пророчески хрумвания,склонност към ирационалност,способност за лична любов,усещане за природата,и последно, но не по значение –връзка с несъзнаваното.“ Тъй като анимата при мъжете, (както анимуса при жените ), има ролята на медиатор между половете ,тя символизира сродната душа и съответно най-подходящия брачен партньор.Фройд сравнява анимата на мъжа с вътрешен радиоприемник- такъв ,който му помага да извлече информация от своето вътрешно подсъзнание тогава, когато логиката не може да го направи, „Като установява това вътрешно „радиоприемане“, анимата приема ролята на гид или медиатор към вътрешния свят и цялостната личност .“ Че Алиса е психологическата анима на Луис Карол е почти сигурно, но какво още можем да разберем за него от нея и какво точно се е опитвала да му каже неговата анима?Всъщност тя му е показала пътят към горния съзнателен свят ,показала му е как да използва своя вътрешен мрак и сянка по един съзидателен и творчески начин .

Сянката при всеки човек приема  различна форма ,но в повечето случаи тя е объркваща(или объркана), тъй като идва от неговото подсъзнание .Тя често затъмнява съзнанието и логиката ни изправяйки ни лице в лице с нашите слабости и страхове-нашата ахилесова пета.В случая на автора това е неговата склонност към прекалено фантазиране и абстрактно мислене-качества, които не добре овладяни могат да накарат човек да изглежда несериозен, ненадежден и дори  луд пред останалия свят и често той сам се съмнява в своята нормалност.Много често по време на своите приключения Алиса се сблъсква с ирационалността на останалите герои в приказката, заради което тя е принудена много пъти да поставя под съмнение нещата, които знае и е научила от своя съзнателен опит –от света над заешката дупка.Много често тя е поставена пред предизвикателството да защити логиката и разбирането си в свят, в който нищо няма логика.В тези моменти душата и съзнателния аз биват тествани и изправени пред задачата да се самосъхранят.Нещо такова се случва всекидневно на много от нас.И на нас както на Алиса понякога ни се налага да защитаваме своят вътрешен светоглед  в един понякога чужд и неразбираем  свят.

Белият заек  в приказката е целта, към която авторът и неговата героиня се стремят.Добре облеченият заек с джобен часовник символизира така необходимата логика и ред , които на този етап липсват в хаоса на страната на чудесата-вътрешния свят на автора.В своят труд Фройд обяснява това явление така : „…Често магията или талисманът,който може да премахне нещастието,което тегне над цяра или над страната му, винаги се оказва нещо много специфично….Каквото и да е, нещото което трябва да премахне злото, е винаги уникално и трудно за намиране „.В Библията тази „магия „ е липсващото знание, което ще покаже на хората   пътя обратно към изгубения рай и безсмъртие , защото смъртта не е била предвидена за хората, тя  е следствие на човешкото грехопадение, точно както обърканият свят в страната на чудесата не е истинския съзнателен свят на главната героиня а само  негова проекция.

mr rabbit

Цялата приказка за Алиса в страната на чудесата а напоена със символика от началото до края.В много от персонажите можем да видим известни архетипи , присъстващи в различни митологии и религии на хиляди години.Трябва да сме наясно , че  героите и събитията в приказките на Луис Карол са архетипови модели на много древни персонажи и техните истории.Начинът ,по който авторът е избрал да представи тези архетипи  е частично  продиктуван от подсъзнанието и въображението на Луис Карол, които пък от своя страна са индивидуално сформирани от неговата „сянка“-неговата тъмна страна, която обаче може да бъде използвана положително и творчески, както Луис Карол  ни показва.Аз ще сравня известни архетипи с героите от приказката „Алиса в страната на чудесата“, докато използвам психологически похвати за да ги обясня и анализирам по-добре.

Така , след като уточнихме подсъзнателното значение на белия заек в приказката , стигаме до  стаичката с масата и ключът, където Алиса наистина среща трудност да премине ,“оттатък „ в страната на чудесата, но се справя в крайна сметка.Този момент според мен е неговият личен вход към света , другите хора и заобикаляща го среда –неговия живот,представен според неговата водолейско-странна гледна точка .Както и приказката го показва, той е бил достатъчно интелигентен не само да влезе в най-отбраното общество за онова време, но и да остави отпечатък и в следващите поколения със своите пропити с мистицизъм , символика  и любов разкази  и стихотворения.

Потопът е емоционалната част от него –водата винаги символизира чувства, тоест  неопределената  и нелогична природа на чувствата.Но това е необходимо условие обаче, тъй като разумът без чувства не  може да се оправи в света навън.Разумът сам по себе си е ефективен ,когато някаква ситуация и проблем трябва да се доведат до решение, което ще облагодетелства личността на индивида, но интуицията и чувствата са това, което може да осмисли този процес напълно.Също както ако чувствата биват оставени без разум ще изчезнат всички логични обобщения и класификации на познатия ни свят, тъй като той ще се е превърнал в неопределена материя , подвластно единствено на въображението .Тоест понякога една емоция може  да реши на пръв поглед чисто логически проблем, както това става в залата с вратите и стъклената трикрака масичка от приказката за „Алиса в страната на чудесата“.Плъхът ,птицата Додо и останалите мокри участници в състезанието по надсъхване след наводнението , са реални персонажи от  живота на Луис Карол-негови приятели от обкръжението му.Награждаването им от Алиса на финала е награда и приятелството на автора,което той предлага на всеки един персонаж в своя живот.

Къщата на белия заек най вероятно представя неговият дом и начинът , по който се чувства там, също така желанието му да има собствен такъв.Много вероятно белият заек да  е персонификация на баща му, който  се явява първия възпитател на Чарлс Доджсън още от неговите младежки години. Промяната на ръстта на Алиса, обаче не е както Юнг предполага  инфантилен мотив , а по – скоро начин, по който авторът стига до вътрешно духовен баланс –неговата умереност  и умението да се адаптира спрямо  заобикалящата го, реалност, колкото и абсурдна понякога да изглежда тя.Така трудният изобр между чувства и разум.Голямото куче , което главната героиня среща след това и , през което с ловкост и логика Алиса успява да залъже и  да премине най-вероятно е събирателен образ на трудностите и задачите , с които авторът е трябвало да се справи тоест проблемът на едната страна –тогава, когато тя е прекалено малка за този свят .Подобни моменти на „ненапасване“ към този свят има също в епизодите , когато тя е прекалено висока или голяма за същия този свят като на пример в къщата на белия заек и ,когато по –късно се заплита в дърво.

Двете части на гъбата , върху  която стои гъсеницата ,пушеща наргиле, са светлата и тъмната част,разума и чувствата  или гневът и смирението на героинята се отразяват съвсем конкретно в увеличаването и намялаването на ръстта на Алиса- тя се уголемява , когато е ядосана , и намялава ,когато е уплашена.Притежанието на двете противоположни една на друга части от гъбата дават способността на героинята на Луис Карол  не само случайно да се променя (трансформира)    , но да го прави и съвсем  умишлено –нещо, което в странния нов свят , тя до сега не е могла да прави.Това ново умение е важен момент както в приказката , така и в живота на автора , защото най-вероятно  представя неговата лична способност да балансира и приведе в нов вид своите качества и таланти. twins1

 

Приключението на Алиса е пълно със психологически задачи  , които Луис Карол в действителност е трябвало да реши в своя личен живот  .Къщата на графинята и метармофозата на бебето в малко прасенце в следствие на пипера в супата символизира по хумористичен начин нуждата от умереност в живота на всеки един от нас.Умереността в избора и последващият резултат от наличието  или липсата и.Това е чудесен пример ,който илюстрира човешката на моменти ретроградна природа .Тъй като прасето понякога ,както в одисея, е символ на нисзи страсти и материализъм появата му подсеща Алиса да не се поддава напълно на усещането на своите сетива, тъй като в следствие на това тя може да изгуби своята индидуална роля в света и да живее в чужд свят със чужди правила.

Аниме-културата в България

След известно затишие предлагаме нова тема „Аниме културата в България“ от най-нова контрибуторка. Въпреки позаспалия вид, планираме 5 души да направим сборник, който да инспирира хората да мислят за обществото и да гледат Антропологично, като ще го предложим и като pdf-книга на хората с таблети.

модерност и фантастичност

В този текст поставям паралел между техниката и  магията като вид технология в контекста на фантастичните сюжети, родени в модерността.

Това, което знаем за природата определя фантастичността на един сюжет; фантастичното живее на границата на епистемологичните критерии за истинност. То е свръх–естествено, само доколкото съществуват рамките на естественото. Колебанието относно свръх–естествената реалност, поддържа фантастичността на фантастиката. Когато се намери естествено обяснение на даден феномен, съвремеността го предпочита.

След известно затишие предлагаме две нови статии. И двете са курсови работи по специалност Антропология. Едната се казва „Антропологът – изследовател на културните промени в съвременността„, докато другата е „Теренно изследване на град Разград„. Надяваме се да ви харесат.

globalization, the laptop world

предлагаме две нови статии. първата, „Laptop world; the truth of I-Pad“ отново разглежда темата за технологизацията и нейната масовизация. Втората, „globalization from outside to inside“ предлага поглед върху това какво би могло да наречем глобализация, какъв е произхода и и накъде ни води тя.

П.П. както вече може би по-наблюдателните са забелязали, статиите съдържат инициалите Ch: и BR: и текст след двете точки. това е с цел да се отрази личното мнение на двамата автори по въпроси, по които няма единомислие.

tech

техника, Интернет, култура

очевидно, „разбирането” за човека като ценностна ситема е просто една история, в която техниката се разкрива като постоянно носен тази ценностна система и утвърждаващ същността си елемент.

поглед към занаятите и глобалната култура

предлагаме гледища към мястото на занаятите в обществото на настъпващата глобална култура.

засилващата се тенденция на овсеобщностяване (глобализиране) означава заличаване на културни различия. когато казвам култура, имам предвид цялата човешка опосредстваност, а не едно вулгарно разбиране, като в словосъчетанието „министерство на културата“. в този смисъл, пълното заличаване на културните различия в един (вероятно недостижим) момент от бъдещето ще създаде всеобщо човечество с единен светоглед, морал, (би)сексуална ориентация, език и съзнание. всяка от тези сфери има своя специфика на трансформации и заслужава да и се обърне внимание. конкретния футурологичен сюжет започва с поглед върху трансформацията и смъртта на занаятите, като пример за ефектите на овсеобщностяването.

religion

Опит за поглед към религията, физиката, божественото и смисъла на живота и предстоящите времена.

Когато погледнем навън и забележим хората навън, несъмнено някои си задават смислови въпроси. Въпросите всички ги знаят. Съдбата е уникално нещо и всеки изживява живота си по-уникален начин, независимо колко е дълголетен той или тя. Отварянето на човешката парадигма към нещо повече от Ада, Рая и Чистилището на Данте е належащ въпрос в развитието на човешката култура и митологизирането на човешкото битие. Задавайки си въпроса за живота в пълната му цветност ние разбираме всъщност че нищо не знаем. Кои сме, защо сме на този свят и какъв е смисъла му ние не разбираме и не знаем как да разберем. Мисля, че обаче ние не искаме или не се опитваме да разберем. Аз се опитах да разбера нещо затова и открих, че и аз не знам много или поне не разбирам много, но това отвори светлина пред други факти и общо взето осъзнах, че ако пиша за това може да осъзная повече.