4 пъти по-малко държави отколкото има? Дали е възможно? Палянтомата на Глобален Обединен Свят в 45-50 Съюза.

Резултат с изображение за flag of the world

Мисля като библиотекар и като професионалист и като човек, който толкова време работи над знанието и прекарал толкова време в библиотеки изучавайки историята на хората, мисля, че спокойно може на тази глобална карта с технологиите, които има на планетата на да има по-малко държави, отколкото в момента са. Затова хванах признавам си малко аматаьорски молива на Paint и реших, че мога да ви покажа и забавно и наистина човечно като библиотекар и писател, медиатор и антрополог, и като мислещ гражданин на света, че е възможно да има много по-малко държави с много по-голяма идентичност с граници, които няма да навредят толкова много на сегашната солидарност. Ето, моята примерна карта на света. Даже предлагам държава на Ромите. Зад всяко номерче – държава. Моята родна държава с обединение с Македонците е Княжество България Македонская Тримлина. Но ето как изглежда моята представа като глобална карта, където езиците, които се приказват не са толкова много и Шведи, Норвежци, Датчани и Исландци приказват едни и същи езици и моя учителка по история потвърди същото като Скандинавистка и Френска филоложка, че това е така. Ето как ви показвам колко малко държави може да имате и колко по-идентични съюзи в 45 държави, а не в 250, ще ме извинявате спатии на бойното поле, така че ако планетата иска да се гърми по ядреному – нека го прави с по-идентични държави и по-идентични съюзи. Ако държавите не се обединят, а се Косентричи в Държавитета както самият Титан антрополог, ватман и историк Арнълд Тойнби казва, че ако има толкова неидентични съюзи, че Камерунци, Нигерийци, Суданци, Конгоанци са просто Зулуси като негри, докато в кръга на шегата и самата горчива истина, всички под Екватора са Хиляхини и той го посочва като така и те държат Мадагаскар, ако се Косентричи в Държавитета, това той посочва в „Учение над Историята: Разпадане на Цивилизациите“, създава Колентриса на Спортисата, което и е описано от редица спортни коментатори, че реално са Зулуси срещу Зулуси на футболното поле вместо да са 1 държава и да държат Обесвойка на Екватора, както казва самият Тойнби, се създава нежелание на спортистите да играят повече, и реално на хората – да живеят повече. Реално самите нации от Екватора не могат да продуцират свестни спортни първенства, защото са Савана и е доста трудно да се направи качествени игрища, освен около водните ресурси и все пак съобразяване с природни и животински дадености. Трябва светът да се начертае в нови граници, защото във Фейсбука, Туитъра, и глобалното развитие на литературата, киното, медиите, няма смисъл светът да се затваря в такива граници и хората да ограничават собственото си движение по планетата земя. Драскал съм с гумата, защото и Мексиканците заслужават цяла Средна Америка, а пък Карибите са Зулуси от Африка, но дошли там и трябва и те да са 1 държава. Просто няма смисъл от такова разделение, защото животът е много филмозен, много кратък и тази Косентричност в Държавитета, Колентриса на Спортисата и затваряне на границите отдалечава хората от действително развитие на науката, развитие на спорта, и дори развитие на продължителността на живота. Може спокойно да има 52-55 държави, дори ще се засмеете държава на Ромите или Циганите, които съм ги начертал, че и съм говорил с цигански момчета, че те се събират над Грузия, която би трябвало според мен да е република на Великата Росийска Федерация, защото е доказано от Тойнби, че те приказват диалектен лингвистичен вариант на Руския език, който той нарича:“ „Overnadzin in total russian antipatation!“, докато Азербайджанци, Казахстанци, Туркменистанци говорят както човек от Туркменистан ми каза:“ „Клюфенисим, Чавдарски!“ Така че ако все пак смятате като хора, че може да съществуват по-идентични държави. Вижте тази карта и ви предоставям и имена на държавите, може да намерите всеки номер според въображението си и според това, което ви кара да се чувствате глобални граждани на този разпарчатосан държавнически глобален свят. Ако има възможност – първенствата и Олимпиадите ще са много по-интересни и по-смислени и по-вдъхновени с 45 държави, а не 250 спатии на борда, както тенефдилният историк Тойнби казва:“ „Whatever human lies there, if there’s no end to this breakdown of civilizy and kosentrizy in sportiny – no alien would like to come Earth, if Earth is not united in the fate of global communication! There shouldn’t be more than 45-50 United World Countries, instead of 200 as is now!“ Тойнби смята, че може да има много по-малко държави и това да даде много по-голям ресурс, бюджет, обединеност, но все пак казва, че Европа е с най-много държави, но според него и според мен не повече от 15 и те трябва да правят Европейско първенство, докато Световното на всеки 2 години, докато Европейското – на 4. Ще се засмеете, но наистина и това прочетох в библиотеките и съм съгласен с това. 15 обединени държави Белгия и Холандия – 1, Белгионидерлондия Холандията, а не 25 държави и невъзможност на някои да участват. Трябва да спре: „Kosentrize on sportist and lift-break of humanity in degenerative, bordergemmastating way in more united world as not so than 30 languagues are spoken! Players don’t want to play more than 10 years! 4 times less countries – 4 times more desire to play for a identic and global country!“ Това и аз смятам, че езиците са много по-малко и повечето ще звуча несериозно но е диалекщина казано по народному. Скандинавците приказват 1 и същи език. Скандинау Суедонорудения Тисландия Гренландията. По-малко държави, които говорят по-малко езици. Учени и лингвисти доказват, че се приказват не повече от 30 езика. Дори държавите от пустинната на Африка приказват Арабски всичките, но тези 13 са Серанити, до тях Мечнити и после Египтияни. Това е. Не е толкова сложно и исторически се доказва, че е така. Показвам ви това, което мисля като Глобален Обединен Спортен Свят в 45 Съюза и може би кой знае 1 Световно. 45 държави с 45 химна и не повече от 35 езика на които да се пеят. Трябва да се помисли за нова карта от ООН и по-обединен свят в по-малко съюзи отколкото са над 200 държави сега. Така светът Колентриси и Косентричи и се скъсява животът на хората с издържането на административна и гранична и идентична норма в живота, като флаговете, които така да се каже развявам са единствено… цветове и може много по-малка емблематичност в това отношение да донесе много повече идентитет в държавно и Обединено Глобално Отношение на Световно Примирие и Гражданска Норма и Просперитет в много по-малко държави отколкото в момента съществуват. Ето нарисувана карта с 45 държави, които да изобразяват глобален обединен свят. Моля да ме извините са пристрастията.

large_detailed_contour_political_map_of_the_world

Княжество България Македонская Тримлина
Сербокроацка Херцговинска Горесловениша
Чехословашка Великоморавска Палясфосина
Турция Коленсурция Кюрдаурция
Арабски Халифатиниш
Персийская Сомадебия Иранидия
Медийская Иракедия Имаджебия
Люкфелнистана Казахстана
Хиндия Олестиндия
Китай Олсешяй
Япония Империония
Корейна Чайнапейна
Тайлаосияно Виетбимуркамбоджане Олесфуши
Филипино Малайзияно Гвиентасна
Обединено Княжество на Австралия и Нова Зеландия
Зулусияна Олесфияна Екваторияна с Князиние на Нигер-Камерунна във Фиразисие на Негрисата
Хиляхиня Шофосиня Мадагаскра
Ляраквайго Парауругуа Боливасната
Бразилия Триатинда: Португуе, Кампия, Зулусянта
Чилия Инкия Монтенясната
Аржентана Испаняна Колонияна
Коломбиана Екуадора Перуасната
Мексикана Мидемерикасната на Триянделисма Латиника: Ацтека, Африкана, Испаняна
Карибиано Зулусиано
Израело Фелстинция
Обединени Американски Щати на Колониялната Летиплима от Европа и Африка и Американската Конрегация на Индианията: Сиу, Команча, Пеона, Апачия, Семинола
Княжество Канада на Европейските Северни Народи и Олесунията: Ескимода, Лесендамо, Фолодянда
Обединено Кралство Великобритания на Четирите Реинторти: Англия, Шотландия, Ирландия и Уелс
Баронска Лиенторта Белгионидерлондия: Амстердам, Ротердам, Хага, Грьониген, Антверпен, Айндховен, Брюксел и Люксембург
Кралство Франция Олеранция
Кралство Испания Полетания Сеалонтията
Португалско Херцогството на Моретинията
Кралство Германия на Немската Колинторта: Бавария, Хамбург, Верн и Берлин
Скандинаусуеденоруедания Тисландия Гренландия
Австроунгария Полевенгрия
Дожска Центалия Италия
Мечнита Олеснита Алжирита
Полская Чинтоская Лятовска Риянтоплемия
Велика Росийска Федерация от 14 Фолябрикнити
Романи Полесани
Серанития Олтерития Мароканто
Бизантао Гърциао
Финландао Полсландао
Египтиана Фараояна
Великорумъномолдовска Влашка Ретриярхия
Силорецкая Волесподина Албанина
Рилантишна Олтерлия Арменинска
Монголияна Олпенишия

Надявам се Светът да се Обедини!

 

 

 

Реклами

психологичен анализ на „Алиса в страната на чудесата “ от Луис Карол

Детската приказка, любима на много деца и възрастни  „Алиса в страната на чудесата“ е прекрасен пример за история, напоена със символика.Историята за малката Алиса, която попада в нов и непознат свят , изпълнен с всякакви странни и чудати същества и ситуации , през които трябва да премине за да намери пътя обратно към вкъщи  е  психологическо предизвикателство, което авторът е имал пред себе си.Главната героиня –АЛиса, (чието име означава истина от латински) е неговият съзнателен аз, който е имал задачата да намери пътя обратно към реалността.

Чарлс Доджсън ,както е истинското име на Луис Карол , изглежда е бил човек с голямо въображение , което е преливало от лудост в гениалност и обратното-често срещано явления при хората на изкуството.Предизвикателството при  балансирането на съзнателния ум с несъзнателната интуиция е довела Луис Карол до необходимостта да приведе вътрешните си противоречия в явно решение- приключенията на Алиса в страната на чудесата и намирането на изход от там.Както пише Мари –Луиз фон Франц „Скритата цел на идващия мрак по принцип е нещо толкова необикновено,толкова уникално и неочаквано, че по правило човек може да го установи само със средствата на сънищата и фантазиите, които бликат от несъзнаваното.“ И този мрак, е предизвикателството през което Луис Карол е трябвало да премине в личния си стремеж към съвършенство или така наречения от Мари –Луиз фон Франц „процес на индивидуация“.Не случайно главната героиня се казва Алиса-тя е персонификация на триумфиращата над заблудите   истина ,тази която извежда от мрак към светлина.

Всеки ,който е чел основи на психологията на Фройд и неговите последователи  ще направи връзка между анимата на Фройд и героинята на Луис Карол –Алиса.Както пише Фройд  „Анимата е персонификация на всички женски психологически  тенденции в мъжката психика,като неясни чувства и настроения,пророчески хрумвания,склонност към ирационалност,способност за лична любов,усещане за природата,и последно, но не по значение –връзка с несъзнаваното.“ Тъй като анимата при мъжете, (както анимуса при жените ), има ролята на медиатор между половете ,тя символизира сродната душа и съответно най-подходящия брачен партньор.Фройд сравнява анимата на мъжа с вътрешен радиоприемник- такъв ,който му помага да извлече информация от своето вътрешно подсъзнание тогава, когато логиката не може да го направи, „Като установява това вътрешно „радиоприемане“, анимата приема ролята на гид или медиатор към вътрешния свят и цялостната личност .“ Че Алиса е психологическата анима на Луис Карол е почти сигурно, но какво още можем да разберем за него от нея и какво точно се е опитвала да му каже неговата анима?Всъщност тя му е показала пътят към горния съзнателен свят ,показала му е как да използва своя вътрешен мрак и сянка по един съзидателен и творчески начин .

Сянката при всеки човек приема  различна форма ,но в повечето случаи тя е объркваща(или объркана), тъй като идва от неговото подсъзнание .Тя често затъмнява съзнанието и логиката ни изправяйки ни лице в лице с нашите слабости и страхове-нашата ахилесова пета.В случая на автора това е неговата склонност към прекалено фантазиране и абстрактно мислене-качества, които не добре овладяни могат да накарат човек да изглежда несериозен, ненадежден и дори  луд пред останалия свят и често той сам се съмнява в своята нормалност.Много често по време на своите приключения Алиса се сблъсква с ирационалността на останалите герои в приказката, заради което тя е принудена много пъти да поставя под съмнение нещата, които знае и е научила от своя съзнателен опит –от света над заешката дупка.Много често тя е поставена пред предизвикателството да защити логиката и разбирането си в свят, в който нищо няма логика.В тези моменти душата и съзнателния аз биват тествани и изправени пред задачата да се самосъхранят.Нещо такова се случва всекидневно на много от нас.И на нас както на Алиса понякога ни се налага да защитаваме своят вътрешен светоглед  в един понякога чужд и неразбираем  свят.

Белият заек  в приказката е целта, към която авторът и неговата героиня се стремят.Добре облеченият заек с джобен часовник символизира така необходимата логика и ред , които на този етап липсват в хаоса на страната на чудесата-вътрешния свят на автора.В своят труд Фройд обяснява това явление така : „…Често магията или талисманът,който може да премахне нещастието,което тегне над цяра или над страната му, винаги се оказва нещо много специфично….Каквото и да е, нещото което трябва да премахне злото, е винаги уникално и трудно за намиране „.В Библията тази „магия „ е липсващото знание, което ще покаже на хората   пътя обратно към изгубения рай и безсмъртие , защото смъртта не е била предвидена за хората, тя  е следствие на човешкото грехопадение, точно както обърканият свят в страната на чудесата не е истинския съзнателен свят на главната героиня а само  негова проекция.

mr rabbit

Цялата приказка за Алиса в страната на чудесата а напоена със символика от началото до края.В много от персонажите можем да видим известни архетипи , присъстващи в различни митологии и религии на хиляди години.Трябва да сме наясно , че  героите и събитията в приказките на Луис Карол са архетипови модели на много древни персонажи и техните истории.Начинът ,по който авторът е избрал да представи тези архетипи  е частично  продиктуван от подсъзнанието и въображението на Луис Карол, които пък от своя страна са индивидуално сформирани от неговата „сянка“-неговата тъмна страна, която обаче може да бъде използвана положително и творчески, както Луис Карол  ни показва.Аз ще сравня известни архетипи с героите от приказката „Алиса в страната на чудесата“, докато използвам психологически похвати за да ги обясня и анализирам по-добре.

Така , след като уточнихме подсъзнателното значение на белия заек в приказката , стигаме до  стаичката с масата и ключът, където Алиса наистина среща трудност да премине ,“оттатък „ в страната на чудесата, но се справя в крайна сметка.Този момент според мен е неговият личен вход към света , другите хора и заобикаляща го среда –неговия живот,представен според неговата водолейско-странна гледна точка .Както и приказката го показва, той е бил достатъчно интелигентен не само да влезе в най-отбраното общество за онова време, но и да остави отпечатък и в следващите поколения със своите пропити с мистицизъм , символика  и любов разкази  и стихотворения.

Потопът е емоционалната част от него –водата винаги символизира чувства, тоест  неопределената  и нелогична природа на чувствата.Но това е необходимо условие обаче, тъй като разумът без чувства не  може да се оправи в света навън.Разумът сам по себе си е ефективен ,когато някаква ситуация и проблем трябва да се доведат до решение, което ще облагодетелства личността на индивида, но интуицията и чувствата са това, което може да осмисли този процес напълно.Също както ако чувствата биват оставени без разум ще изчезнат всички логични обобщения и класификации на познатия ни свят, тъй като той ще се е превърнал в неопределена материя , подвластно единствено на въображението .Тоест понякога една емоция може  да реши на пръв поглед чисто логически проблем, както това става в залата с вратите и стъклената трикрака масичка от приказката за „Алиса в страната на чудесата“.Плъхът ,птицата Додо и останалите мокри участници в състезанието по надсъхване след наводнението , са реални персонажи от  живота на Луис Карол-негови приятели от обкръжението му.Награждаването им от Алиса на финала е награда и приятелството на автора,което той предлага на всеки един персонаж в своя живот.

Къщата на белия заек най вероятно представя неговият дом и начинът , по който се чувства там, също така желанието му да има собствен такъв.Много вероятно белият заек да  е персонификация на баща му, който  се явява първия възпитател на Чарлс Доджсън още от неговите младежки години. Промяната на ръстта на Алиса, обаче не е както Юнг предполага  инфантилен мотив , а по – скоро начин, по който авторът стига до вътрешно духовен баланс –неговата умереност  и умението да се адаптира спрямо  заобикалящата го, реалност, колкото и абсурдна понякога да изглежда тя.Така трудният изобр между чувства и разум.Голямото куче , което главната героиня среща след това и , през което с ловкост и логика Алиса успява да залъже и  да премине най-вероятно е събирателен образ на трудностите и задачите , с които авторът е трябвало да се справи тоест проблемът на едната страна –тогава, когато тя е прекалено малка за този свят .Подобни моменти на „ненапасване“ към този свят има също в епизодите , когато тя е прекалено висока или голяма за същия този свят като на пример в къщата на белия заек и ,когато по –късно се заплита в дърво.

Двете части на гъбата , върху  която стои гъсеницата ,пушеща наргиле, са светлата и тъмната част,разума и чувствата  или гневът и смирението на героинята се отразяват съвсем конкретно в увеличаването и намялаването на ръстта на Алиса- тя се уголемява , когато е ядосана , и намялава ,когато е уплашена.Притежанието на двете противоположни една на друга части от гъбата дават способността на героинята на Луис Карол  не само случайно да се променя (трансформира)    , но да го прави и съвсем  умишлено –нещо, което в странния нов свят , тя до сега не е могла да прави.Това ново умение е важен момент както в приказката , така и в живота на автора , защото най-вероятно  представя неговата лична способност да балансира и приведе в нов вид своите качества и таланти. twins1

 

Приключението на Алиса е пълно със психологически задачи  , които Луис Карол в действителност е трябвало да реши в своя личен живот  .Къщата на графинята и метармофозата на бебето в малко прасенце в следствие на пипера в супата символизира по хумористичен начин нуждата от умереност в живота на всеки един от нас.Умереността в избора и последващият резултат от наличието  или липсата и.Това е чудесен пример ,който илюстрира човешката на моменти ретроградна природа .Тъй като прасето понякога ,както в одисея, е символ на нисзи страсти и материализъм появата му подсеща Алиса да не се поддава напълно на усещането на своите сетива, тъй като в следствие на това тя може да изгуби своята индидуална роля в света и да живее в чужд свят със чужди правила.

Аниме-културата в България

След известно затишие предлагаме нова тема „Аниме културата в България“ от най-нова контрибуторка. Въпреки позаспалия вид, планираме 5 души да направим сборник, който да инспирира хората да мислят за обществото и да гледат Антропологично, като ще го предложим и като pdf-книга на хората с таблети.

модерност и фантастичност

В този текст поставям паралел между техниката и  магията като вид технология в контекста на фантастичните сюжети, родени в модерността.

Това, което знаем за природата определя фантастичността на един сюжет; фантастичното живее на границата на епистемологичните критерии за истинност. То е свръх–естествено, само доколкото съществуват рамките на естественото. Колебанието относно свръх–естествената реалност, поддържа фантастичността на фантастиката. Когато се намери естествено обяснение на даден феномен, съвремеността го предпочита.

След известно затишие предлагаме две нови статии. И двете са курсови работи по специалност Антропология. Едната се казва „Антропологът – изследовател на културните промени в съвременността„, докато другата е „Теренно изследване на град Разград„. Надяваме се да ви харесат.

globalization, the laptop world

предлагаме две нови статии. първата, „Laptop world; the truth of I-Pad“ отново разглежда темата за технологизацията и нейната масовизация. Втората, „globalization from outside to inside“ предлага поглед върху това какво би могло да наречем глобализация, какъв е произхода и и накъде ни води тя.

П.П. както вече може би по-наблюдателните са забелязали, статиите съдържат инициалите Ch: и BR: и текст след двете точки. това е с цел да се отрази личното мнение на двамата автори по въпроси, по които няма единомислие.

tech

техника, Интернет, култура

очевидно, „разбирането” за човека като ценностна ситема е просто една история, в която техниката се разкрива като постоянно носен тази ценностна система и утвърждаващ същността си елемент.